Taskforce voor de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 VEU (TF50) - EU monitor

EU monitor
Zondag 15 december 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze dienst neemt de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk op zich in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

De taskforce coŲrdineert de werkzaamheden van de Europese Commissie†i wat betreft alle strategische, operationele, juridische en financiŽle aspecten van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.

De dienst kan ondersteund worden door alle diensten van de Europese Commissie.

 

 

1.

Wetgeving die momenteel wordt geÔmplementeerd

Er zijn 2 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geÔmplementeerd.
Datum Titel
18.10.2019  Wijziging van Besluit (EU) 2019/274 betreffende de ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2019)880
 
11.04.2019  Wijziging van Besluit (EU) 2019/274 betreffende de ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2019)194