Brief van het Presidium inzake adviesaanvraag over het instellen van de Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken - Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 34665 - Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken van de Tweede Kamer.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken; Brief Presidium; Brief van het Presidium inzake adviesaanvraag over het instellen van de Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken
Document­datum 14-04-2017
Publicatie­datum 14-04-2017
Nummer KST346652
Kenmerk 34665, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 665 Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken

Nr. 2 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Den Haag, 13 april 2017

De Kamer in oude samenstelling heeft op 31 januari 2017 besloten (Handelingen II 2016/17, nr. 46, item 11) aan de Kamer in nieuwe samenstelling te verzoeken een besluit te nemen over het instellen van een algemene commissie voor constitutionele zaken (Kamerstuk 34 665, nr. 1).

Alvorens het presidium de Kamer daartoe een voorstel doet, verzoekt zij hierbij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken daartoe eerst advies uit te brengen over dit onderwerp. Daarbij verzoekt het presidium in ieder geval in te gaan op de vraag wat de taken en bevoegdheden zouden kunnen zijn van deze nieuw in te stellen commissie.

De Raad voor de rechtspraak heeft het presidium ten aanzien van dit onderwerp aangeschreven. Mogelijk kunt u de inhoud van dit schrijven betrekken bij uw advisering. De brief van de Raad voor de rechtspraak zal ik daartoe doorgeleiden naar uw commissie.

Het presidium ziet uw advies met belangstelling tegemoet.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.