Problemen bij aanvraag tachograafkaarten

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op woensdag 28 juni 2017, 4:12.

Schriftelijke vragen van het lid Visser (VVD) over de problemen met het digitale KIWA-loket aan de minister van Infrastructuur en Milieu

 • 1. 
  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht “Wachten op kaart van de tachograaf”?[1]
 • 2. 
  2. Herkent u de beschreven problemen met het nieuwe digitale loket (KIWA-loket) voor tachograafkaarten, dat sinds 17 mei jl. operationeel is? Zo ja, wat vindt u hiervan? Zo nee, waarom niet?
 • 3. 
  3. Hoeveel klachten zijn er inmiddels binnengekomen over de bereikbaarheid en verwerking van het KIWA-loket, al dan niet via organisaties, zoals TLN?
 • 4. 
  4. Wat zijn de oorzaken van de problemen en welke stappen zijn er inmiddels ondernomen? Heeft bijvoorbeeld de ILT KIWA aangesproken op de geconstateerde problemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen dan wel afspraken zijn er gemaakt? Klopt het dat KIWA zelf inmiddels haar excuses heeft aangeboden?
 • 5. 
  5. Hoeveel chauffeurs/bedrijven zijn er tot op heden gedupeerd door de problemen bij het KIWA-loket? Wat vindt u ervan dat mogelijk honderden chauffeurs hierdoor het gevaar lopen dat ze (tijdelijk) thuis moeten blijven zitten? Klopt het dat KIWA aangeeft dat er door haar toedoen geen chauffeurs thuis (dreigen) komen te zitten door het niet tijdig leveren van een bestuurderskaart? Zo ja, betekent dit dat alle problemen zijn opgelost en waarom is de communicatie dan niet hierop aangepast?
 • 6. 
  6. Klopt het dat per 1 januari 2017 een nieuw tarievenstelsel zou ingaan, waarbij ook de prijs van de tachograafkaarten naar beneden zou worden gebracht? Wat is de stand van zaken van de ontwikkeling van dit nieuwe tarievenstelsel? Welke uitgangspunten worden er gehanteerd? Welke consultatie heeft er inmiddels plaatsgevonden en wat is het tijdpad van verdere invoering van een nieuw tarievenstelsel?

[1] Wachten op kaart van de tachograaf”, De Telegraaf, 10 juni 2017