Britten zeggen internationaal visserijverdrag op

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op woensdag 5 juli 2017, 3:09.

Schriftelijke vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) en Visser (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht 'Opzeggen vissersakkoord door Britten kan ramp zijn voor Nederland'

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel 'Opzeggen vissersakkoord door Britten kan ramp zijn voor Nederland' in het Algemeen Dagblad d.d. 2 juli 2017 en het bericht ‘VK trekt zich terug uit internationaal vissersverdrag’ in het Financieel Dagblad d.d. 3 juli 2017?[1]
 • 2. 
  Klopt het dat de Britse regering voornemens is het internationaal visserij verdrag op te zeggen, de zogeheten London Fisheries Convention, die in 1964 met verschillende lidstaten werd afgesloten die - vaak al eeuwen - visten in Britse wateren?
 • 3. 
  Klopt het dat dit verdrag, na Britse toetreding tot de EU in 1973, in de loop der jaren is vervangen door het Europees visserijbeleid? Zo ja, klopt het dan ook dat het met het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, dit verdrag weer nieuw leven wordt ingeblazen? Zo ja, wat betekent dit? Zo nee, wat wordt dan de basis van afspraken over eventuele ‘buurmansrechten’ (voisinage) binnen de 12-mijlszone?
 • 4. 
  Wat is de reden waarom de Britten het verdrag nu opzeggen? Wat is het opzegtermijn van het verdrag en hoe verhoudt zich dit tot de recente gestarte Brexit onderhandelingen? Betekent dit dat de opzegging nu deel uitmaakt van de Brexit-onderhandelingen?
 • 5. 
  Hoeveel Nederlandse vissers raken gedupeerd als dit verdrag wordt opgezegd? En wat betekent dit voor Nederlandse vissers die onder Belgische vlag of andere vlaggen varen? Hoe groot is deze groep?
 • 6. 
  Welke consequenties heeft de opzegging van dit verdrag voor het gebied buiten de 12 mijlszone, de territoriale wateren tussen de 12 en 200 zeemijl? Klopt het dat het Verenigd Koninkrijk het internationaal recht aan zijn zijde heeft wanneer het gaat om controle en zeggenschap over deze wateren? Zo nee, waarom niet?
 • 7. 
  Maakt opzegging van dit verdrag het ook makkelijker voor het Verenigd Koninkrijk om de Nederlandse visser de toegang tot het gebied tussen de 12 en 200 zeemijl te ontnemen, het gebied waar zij meer dan 50% van hun visvangst generen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wordt dan de inzet van Nederland en de EU bij de Brexit-onderhandelingen?
 • 8. 
  Klopt het dat de Ierse minister van Landbouw en Visserij zich al fel heeft uitgesproken tegen het opzeggen van dit verdrag en dat zij dit zeker gaan meenemen in de Brexit-onderhandelingen? Zo nee, wat is dan het standpunt van de Ieren?
 • 9. 
  Hoe is er vanuit andere Europese landen, die een groot visserij belang hebben zoals België en Noorwegen, op dit besluit gereageerd? Wat is het Nederlandse standpunt in dezen? Deelt u de mening dat dit het begin is van harde Brexit-onderhandelingen voor visserij? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat Nederland zich inhoudelijk voorbereiden op de onderhandelingen, om onze belangen stevig te positioneren? En gaat samenwerking met andere Europese landen in dit stadium actief worden opgezocht en hoe wordt de visserijsector hierbij worden betrokken?

[1] http://www.ad.nl/economie/britten-zeggen-vissersverdrag-eenzijdig-op~ad193c84/

https://fd.nl/economie-politiek/1208882/vk-trekt-zich-terug-uit-internationaal-vissersverdag