34754 NL - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaande EU-dossiers een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Documenten

(12 stuks)

2 6 juli 2017, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 1     KST347541
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352
 
2 22 augustus 2017, brief, nr. 2     KST347542
Brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie over het EU-voorstel Europees strafregister voor derdelanders en het EU-voorstel uitbreiding mandaat eu-LISA
 
2 1 september 2017, brief, nr. 3     KST347543
Brief regering; Fiche: Verordening ECRIS derdelanders (ECRIS TCN)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de twee betrokken EU-dossiers, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.