Opheldering over falende flitspalen

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op vrijdag 28 juli 2017, 3:10.

Schriftelijke vragen van het lid Visser (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake onbetrouwbaarheid flitsapparatuur

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht "strijd tegen onbetrouwbare flitscamera's" in de Telegraaf d.d. 27 juli 2017?
 • 2. 
  Herkent u de geschetste problematiek in dit artikel van onbetrouwbare digitale camera's? Zo nee, waarom niet?
 • 3. 
  Zo ja, hoe komt dit en welke maatregelen heeft u genomen om dit op te lossen? Indien u nog geen aanvullende maatregelen heeft genomen, bent u dan bereid om hierover contact op te nemen met het Openbaar Ministerie (OM)? En de Kamer over de uitkomsten van dit overleg te informeren?
 • 5. 
  Is inmiddels het probleem met reflecterende radarbundels opgelost? Zo nee, waarom niet?
 • 6. 
  In hoeveel procent van de gevallen moeten agenten nu nog foute flitsmeldingen er handmatig uit filteren? Is er sprake van een afnemend percentage? Zo nee, waarom niet? Welke zekerheden zijn er in dit proces van handmatige beoordeling dat dit ook adequaat gebeurd, waardoor het risico dat mensen onterecht beboet worden naar 0% gaat?
 • 7. 
  Klopt het dat het OM tot op heden geen inzicht wil geven in de hoeveelheid foutief ingestelde flitsapparatuur dan wel de hoeveelheid boetes hierdoor? Zo ja, wat vind u hiervan? Deelt u de mening van de leden van de VVD-fractie dat dit inzicht gewoon gegeven moet worden en er geen sprake mag zijn van foutief afgestelde apparatuur?
 • 8. 
  Hoeveel mensen worden er mogelijk nog onnodig beboet door fout afgestelde flitsapparatuur dan wel het niet adequaat handmatig filteren? Neemt dit percentage inmiddels af ten opzichte van 2016?
 • 9. 
  Deelt u de mening van de leden van de VVD-fractie dat indien er sprake is van onterechte boetes door foutief afgestelde flitscamera’s dat automobilisten niet dubbel gedupeerd moeten raken door allerlei juridische procedures? Zo ja, op welke manier zal hier invulling aan worden gegeven? Zo niet, waarom niet?