Vliegroutes Lelystad

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op vrijdag 11 augustus 2017, 2:43.

Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA), Visser (VVD), Jetten (D66) en Bruins (CU) aan de staatssecretaris van I&M over de vluchtroutes naar Lelystad

 • 1. 
  Herinnert u zich dat u schreef: “Deze routeset [B+] is tot stand gekomen op basis van een unaniem advies van de Alderstafel Lelystad” ? Kunt u het verslag van de vergadering van de Alderstafel Lelystad, waarin dit besloten werd, openbaar maken inclusief de presentielijst? (bron: aanhangsel handelingen 2415, 2016/17)
 • 2. 
  Zijn er verslagen gemaakt van de inspraakavonden bij het concept-luchtvaartbesluit en zijn die verslagen ter beschikking gesteld aan het bureau Helios?
 • 3. 
  Kunt u de verslagen van de inspraakavonden (en de lijsten van de aanwezigen) openbaar of vertrouwelijk aan de Kamer doen toekomen?
 • 4. 
  Kunt u aangeven wat er gebeurd is met de suggesties op de inspraakavonden?
 • 5. 
  Herinnert u zich dat u in maart 2012 schreef “Wanneer eveneens de luchthaven Lelystad conform het kabinetsbeleid Lelystad met 35.000 vliegtuigbewegingen of meer groeit en het Lelystad-verkeer van en naar het westen en zuiden de Schiphol-verkeersstromen kruist, brengt dit zeer complexe verkeerssituaties met zich mee die meer dan evenredig aan het aantal bewegingen bijdragen aan een verhoging van de werklast van de Schiphol luchtverkeersleider en daarmee een afname van de afhandelingscapaciteit. Daarbij zij opgemerkt dat het Rijk een toename van de complexiteit, die de kans op menselijke vergissingen in de hand werkt, als ongewenst beschouwt vanuit het oogpunt van het bevorderen van de veiligheid.”? (bron: Bijlage 3 bij Kamerstuk 31936, nr. 114)
 • 6. 
  Ontstaan er extra veiligheidsrisico's door het verkeer van en naar Lelystad nu het vliegveld opengaat en het luchtruim niet is aangepast en op korte termijn ook niet wordt aangepast? Kunt u dit antwoord toelichten?
 • 7. 
  Bent u al in staat inzicht te geven in de Lelystad SID's en STAR's in termen van waypoints (routepunten) en MCA's (minimum crossing altitudes)?
 • 8. 
  Kunt u precies op een rij zetten waar de voorgestelde vliegroutes niet aan de gestelde randvoorwaarden voldoen?
 • 9. 
  Is er overeenstemming met België dat vliegtuigen op zeer lage hoogte het Nederlands luchtruimte binnenvliegen en verlaten? Zo ja, op welk routepunt en op welke hoogte hebben de Belgische autoriteiten toestemming gegeven dat de vliegtuigen van/naar Lelystad het zeer druk bezette luchtruim in België verlaten cq binnenvliegen?
 • 10. 
  Is er overeenstemming met Duitsland over de waypoints en hoogte waar vliegtuigen het Duitse luchtruim binnenvliegen/uitvliegen?
 • 11. 
  Indien er nog geen overeenstemming is met Duitsland of Belgie, wanneer wordt die dan verwacht?
 • 12. 
  Kunt u aangeven of de volgende stukken in de vliegroutes wel uitvoerbaar zijn:
 • een daling van 12.000 voet over een afstand van slechts 47 kilometer op INBOUND-02 tussen Rekken en Lemelerveld
 • Een stijging van 9.000 voet (van FL090naar FL180) over een korte afstand van 26 kilometer tussen de punten ARNEM en NAPRO?
 • 13. 
  Is er inzicht in de kosten op het milieu (extra brandstofverbruik, CO2, fijnstof) van het besluit om grote vliegtuigen lang laag te laten vliegen in het Nederlands luchtruim? Zo ja, kunt u die inschatting aan de Kamer doen toekomen?
 • 14. 
  Bent u bereid om alvast tot een gedeeltelijke herindeling van het luchtruim te komen op korte termijn zodat vliegtuigen minder lang laag hoeven te vliegen?
 • 15. 
  Hoe hoog vliegen de vliegtuigen over de nieuwe wijk Oosterwold? Hoe worden de toekomstige bewoners hierover geïnformeerd en zijn de plannen in de huidige vorm daar haalbaar en uitvoerbaar?
 • 16. 
  Kunt u de second opinion van Helios integraal aan de Kamer doen toekomen zodra die afgerond is?
 • 17. 
  Kunt u deze vragen een voor een en binnen de reguliere termijn beantwoorden?