'Ministers' in de Bataafs-Franse tijd

Met dank overgenomen van Parlement.com.

In januari 1798 pleegden radicale unitariërs (voorstanders van centraal bestuur) een staatsgreep en stelden een nationale regering in, het uitvoerend bewind i. Na een nieuwe staatsgreep door gematigde unitariërs stelde het uitvoerend bewind acht agenten aan, die als onze eerste ministers zijn te beschouwen.

In 1801 werd het uitvoerend bewind afgezet en met behulp van de Fransen vervangen door het staatsbewind i. Daarna volgde een korte periode onder raadspensionaris Schimmelpenninck i, die al na een jaar door de Fransen werd vervangen door Lodewijk Napoleon i, de eerste 'Nederlandse' koning. Hij stelde Nederlandse ministers aan.

1.

In de Bataafse Republiek (1798-1801)

Nationale Opvoeding (agentschap)
minister: Dr. Th. van Kooten (moderaat v.1813) (17 februari 1798 - 1 mei 1799)
minister: Dr. J.H. van der Palm (moderaat v.1813) (1 mei 1799 - 8 december 1801)

Buitenlandse Zaken (agentschap)
minister: Mr. W.B. Buijs (technocraat v.1813) (9 maart 1798 - 25 juli 1798)
minister: Mr. M. van der Goes van Dirxland (moderaat v.1813) (8 oktober 1798 - 1 december 1801)

Financiën (agentschap)
minister: I.J.A. Gogel (technocraat v.1813) (22 januari 1798 - 2 oktober 1801)
minister: Mr. A.S. Abbema (technocraat v.1813) (2 oktober 1801 - 8 december 1801)

Inwendige Politie (agentschap)
minister: Mr. A.J. La Pierre (moderaat v.1813) (21 februari 1798 - 31 augustus 1802)

Justitie (agentschap)
minister: Mr. R.W. Tadama (unitariër) (12 maart 1798 - 26 oktober 1798)
minister a.i.: Mr. R.W. Tadama (unitariër) (26 oktober 1798 - 7 mei 1799)
minister: Mr. J.E. Reuvens (moderaat v.1813) (7 mei 1799 - 18 december 1801)

Marine (agentschap)
minister: Mr. J. Spoors (technocraat v.1813) (19 februari 1798 - 18 december 1801)

Nationale Economie (agentschap)
minister: J. Goldberg (unitariër) (5 juli 1799 - 2 oktober 1801)
minister a.i.: Dr. J.H. van der Palm (moderaat v.1813) (2 oktober 1801 - 8 december 1801)

Oorlog (agentschap)
minister: G.J. Pijman (technocraat v.1813) (16 februari 1798 - 3 maart 1800)
minister: J.J. Cambier (moderaat v.1813) (3 maart 1800 - 8 december 1801)

2.

Onder het Staatsbewind (1801-1805)

Secretaris van Staat
minister: Mr. C.G. Hultman (moderaat v.1813) (26 november 1802 - 1 mei 1805)

Buitenlandse Zaken
minister: Mr. M. van der Goes van Dirxland (moderaat v.1813) (1 december 1801 - 1 mei 1805)

Justitie
minister: Mr. J.E. Reuvens (moderaat v.1813) (18 december 1801 - 1 maart 1802)

Oorlog
minister: G.J. Pijman (technocraat v.1813) (3 juni 1803 - 1 mei 1805)

3.

Onder Schimmelpenninck (1805-1806)

Secretaris van Staat
minister: Mr. C.G. Hultman (moderaat v.1813)

Buitenlandse Zaken
minister: Mr. M. van der Goes van Dirxland (moderaat v.1813)

Binnenlandse Zaken
minister: Mr. H. van Stralen (orangist) (2 mei 1805 - 19 juni 1806)

Financiën
minister: I.J.A. Gogel (technocraat v.1813) (1 mei 1805 - 5 juni 1806)

Oorlog
minister: G.J. Pijman (technocraat v.1813)
minister a.i.: G.J. Pijman (technocraat v.1813) (19 juni 1806 - 11 juli 1806)

Marine
minister a.i.: H. van Roijen (orangist) (1 mei 1805 - 16 september 1805)
minister: Ch.H. Ver Huell (technocraat v.1813) (1 mei 1805 - 10 juni 1806)

4.

Onder Lodewijk Napoleon (1806-1810)

Secretaris van Staat
minister: Mr.Dr. W.F. Röell (orangist) (30 juni 1806 - 8 januari 1808)

Buitenlandse Zaken
minister: Mr. M. van der Goes van Dirxland (moderaat v.1813) (19 juni 1806 - 8 januari 1808)
minister a.i.: Mr.Dr. W.F. Röell (orangist) (8 januari 1808 - 15 juli 1810)

Justitie en Politie
minister: J.F.R. van Hooff (moderaat v.1813) (4 juli 1806 - 22 mei 1807)
minister a.i.: J.J. Cambier (moderaat v.1813) (22 mei 1807 - 20 november 1807)
minister: J.J. Cambier (moderaat v.1813) (20 november 1807 - 10 december 1807)
minister: Mr. C.F. van Maanen (technocraat v.1813) (10 december 1807 - 11 april 1809)
minister a.i.: Mr. J.H. Appelius (moderaat v.1813) (11 april 1809 - 27 mei 1809)
minister: Mr. A.W.J.J. van Hugenpoth tot Aerdt (moderaat v.1813) (27 mei 1809 - 1 januari 1811)

Binnenlandse Zaken
minister a.i.: I.J.A. Gogel (technocraat v.1813) (19 juni 1806 - 4 juli 1806)
minister: Mr. J.H. Mollerus (orangist) (4 juli 1806 - 17 mei 1808)
minister: Mr.Dr. W.F. Röell (orangist) (8 januari 1808 - 15 mei 1810)
minister: Dr.Mr. F.A. van Leyden van Westbarendrecht (moderaat v.1813) (17 mei 1808 - 8 december 1808)
minister a.i.: Mr. A.P. Twent van Raaphorst (orangist) (8 december 1808 - 1 januari 1809)
minister: Mr. A.P. Twent van Raaphorst (orangist) (1 januari 1809 - 27 mei 1809)

Eredienst en Binnenlandse Zaken
minister: G.A.G.Ph. van der Capellen (orangist) (27 mei 1809 - 1 januari 1811)

Financiën
minister: I.J.A. Gogel (technocraat v.1813) (5 juni 1806 - 27 mei 1809)
minister: Mr. J.H. Appelius (moderaat v.1813) (27 mei 1809 - 1 december 1810)

Oorlog
minister: H.D. Bonhomme (technocraat v.1813) (11 juli 1806 - 24 november 1806)
minister a.i.: D. van Hogendorp (technocraat v.1813) (24 november 1806 - 25 januari 1807)
minister: D. van Hogendorp (technocraat v.1813) (25 januari 1807 - 7 december 1807)
minister: J.W. Janssens (technocraat v.1813) (7 december 1807 - 27 mei 1809)
minister: Dr. C.R.Th. Krayenhoff (technocraat v.1813) (27 mei 1809 - 3 maart 1810)
minister a.i.: J.J. Cambier (moderaat v.1813) (3 maart 1810 - 15 april 1810)
minister: J.J. Cambier (moderaat v.1813) (15 april 1810 - 1 januari 1811)

Marine
minister: Ch.H. Ver Huell (technocraat v.1813) (10 juni 1806 - 8 januari 1808)

Waterstaat
minister: Mr. A.P. Twent van Raaphorst (orangist) (27 mei 1809 - 1 januari 1811)

Erediensten
minister: Mr. J.H. Mollerus (orangist) (17 mei 1808 - 27 mei 1809)

Indië en Koophandel
minister: Mr. P. van der Heim (orangist) (6 juli 1806 - 8 januari 1808)
minister: J.J. Cambier (moderaat v.1813) (10 december 1807 - 8 januari 1808)

Marine en Koloniën
minister: Mr. P. van der Heim (orangist) (8 januari 1808 - 1 januari 1811)

Meer over