Gedelegeerd besluit - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Gedelegeerd besluit

Dit bindende besluit van de Europese Unie bevat uitgewerkte regels en voorschriften en is verbindend in al zijn onderdelen. In beginsel geldt een gedelegeerd besluit voor iedereen. Indien gedelegeerde besluiten op specifieke personen of instanties zijn gericht, zijn ze alleen voor hen verbindend.

Gedelegeerde besluiten hebben een beperking wat ermee vastgelegd kan worden. Een gedelegeerd besluit wordt gebruikt om eerder vastgestelde Europese wetgeving nader uit te werken en mag niet buiten de kaders van die wetgeving treden.

1.

Besluit in detail

Toepassingsgebied

Gedelegeerde besluiten zijn direct toepasbaar en hoeven niet omgezet te worden in nationale wetgeving. In een besluit hoeft niet te staan tot wie het is gericht, maar dat mag wel.

Gedelegeerde besluiten hebben vaak betrekking op heel specifieke onderdelen van wetgeving die nog nader ingevuld moesten worden. Vaak gaat het om technische voorschriften, of om regels die slechts een zeer beperkt bereik hebben.

Voorbeeld

De Europese Unie heeft regels opgesteld over de handel in bouwproducten. Eén van de onderdelen van die wetgeving is het harmoniseren van veiligheidsvoorschriften van bouwproducten. Daartoe zijn een aantal stramienen vastgesteld die meer of minder strenge testprocedures bevatten. In een gedelegeerd besluit wordt vervolgens vastgesteld dat valhelmen volgens deze Europese regels op veiligheid getest moeten worden en volgens welk stramien de keuring van valhelmen zal gaan lopen.

Individuele burgers of instanties die direct onderwerp zijn van een gedelegeerd besluit kunnen daar in rechtszaken een beroep op doen.

Vaststellen gedelegeerde besluiten

De procedure voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen i wordt mede gebruikt voor het vaststellen van gedelegeerde besluiten.

Op basis van een bestaande Europese wet mag de Europese Commissie gedelegeerde besluiten opstellen. Experts beoordelen de voorstellen, en het Europees Parlement en de Raad van Ministers kunnen vooraf en/of achteraf bezwaar maken.

2.

Juridisch kader

Gedelegeerde handelingen, waar het gedelegeerd besluit een mogelijke vorm van is, vinden hun basis in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i (VwEU).

  • instrument: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 2 eerste afdeling art. 290 i

3.

Meer informatie