34781 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 2017 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Tongeren (GL) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de plicht voor de netbeheerder tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen te schrappen om de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te ondersteunen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 15 september 2017, geleidende brief, nr. 1     KST347811
Geleidende brief
 
2 15 september 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347812
Voorstel van wet
 
2 15 september 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347813
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.