34775 VI NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2018

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 september 2017 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Blok i.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 16 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 46 moties en in de Eerste Kamer elf moties ingediend.

4.

Documenten

(350 stuks)

2 19 september 2017, voorstel van wet, nr. 1     KST34775VI1
Voorstel van wet
 
2 19 september 2017, memorie van toelichting, nr. 2     KST34775VI2
Memorie van toelichting
 
2 19 september 2017, memorie van toelichting, 34775-VI, nr. 2    
Memorie van toelichting (34775-VI-2) - Begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
 
2 19 september 2017, brief, nr. 3     KST34775VI3
Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.