D66 Defensiemiddag 2017: Europese Defensie in het Tijdperk van Trump en Brexit, Rotterdam - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 28 februari 2020
kalender
Erasmusbrug in Rotterdam
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 september 2017
plaats Rotterdam
locatie Erasmiaans Gymnasium Wytemaweg 25, 3015 CN Toon locatie
aanwezigen H.A. (Herman) Schaper i, S.H. (Sophie) in 't Veld i, J.H. (Han) ten Broeke i, S. (Salima) Belhaj i e.a.
organisatie D66-delegatie Europees Parlement i

De derde editie van de D66 Defensiemiddag zal in het teken staan van Europese Defensie in het Tijdperk van Trump en Brexit.

Thema: Europese Defensie in het Tijdperk van Trump en Brexit

D66 heeft vanaf het begin een Europese buitenlandse politiek en defensie als één van de speerpunten van het voorgestane beleid genoemd. Jarenlang werd met name het laatste als onhaalbaar beschouwd. Nu komt dit punt, onverwacht, en misschien ook wel ongelegen, ineens en tamelijk dringend op de agenda.

Bondskanselier Merkel verklaarde na de NAVO en G7 bijeenkomsten van afgelopen mei dat Europa zich minder op de Amerikanen kan en zal moeten verlaten en in toenemende mate op eigen benen zal moeten staan. Ongetwijfeld heeft ze dit in brede zin bedoeld, dus niet alleen v.w.b. defensie, maar ook op het gebied van klimaatbeheersing en handelspolitiek. Desalniettemin is defensie in dit verband een belangrijk, mogelijk het belangrijkste, onderwerp, vooral omdat de afstand tussen de gewenste toestand en de huidige werkelijkheid hier het grootst is. Op de beide andere genoemde gebieden werkt Europa intensief en succesvol samen, maar op het gebied van defensie is er nog een weg te gaan.

Op de Defensiemiddag willen wij met sprekers en aanwezigen debatteren over hoe een Europees defensiebeleid kan worden vormgegeven.

Wij zullen dan luisteren naar bijdragen van en in debat gaan met:

Daarnaast zullen parlementaire Defensiewoordvoerders van D66 hun visie op zowel het te berde gebrachte als de situatie in het algemeen met u delen:

Op deze aparte pagina kunt u een uitgebreidere toelichting op de gekozen thematiek van de middag lezen.

Inschrijven dient u vooraf via deze link te doen.

(In verband met kosten voor catering, zaalhuur e.d. vragen we een eigen bijdrage van €7,50.)

Wij hopen u dan ook in Rotterdam te zien!

30 september

13:00

Erasmiaans Gymnasium

Wytemaweg 25, 3015 CN, Rotterdam


1.

D66-delegatie Europees Parlement

De D66 i-delegatie in het Europees Parlement i telt twee leden. De delegatie maakt deel uit van de fractie Renew Europe i, waarin ook de VVD-delegatie i vertegenwoordigd is. Delegatieleider van D66 in het Europees Parlement is Sophie in 't Veld i.

2.

Meer over...