34801 NL - wetsvoorstel
Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 oktober 2017 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is te regelen dat fuserende verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen tijdelijk afgescheiden vermogens kunnen aanhouden, dat pensioenfondsen de instemming van de toezichthouder nodig hebben voor fusie of splitsing en dat de regels voor waardeoverdracht van nettopensioen worden aangepast.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(25 stuks)

2 9 oktober 2017, koninklijke boodschap, nr. 1     KST348011
Koninklijke boodschap
 
2 9 oktober 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST348012
Voorstel van wet
 
2 9 oktober 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST348013
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.