34809 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens vanwege de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU inzake de Veiligehavenbeginselen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 oktober 2017 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Blok i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet bescherming persoonsgegevens aan te passen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 waarbij de Beschikking van de Commissie nr. 2000/520/EG van 26 juli 2000 (PbEG L 215) ongeldig is verklaard.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen

2.

Documenten

(14 stuks)

2 13 oktober 2017, koninklijke boodschap, nr. 1     KST348091
Koninklijke boodschap
 
2 13 oktober 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST348092
Voorstel van wet
 
2 13 oktober 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST348093
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.