34810 NL - wetsvoorstel
Inrichten notarieel fonds voor continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor toezicht en tuchtrechtspraak

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 oktober 2017 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Blok i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om in verband met het waarborgen van de continuïteit van het beheer van protocollen en de daarbij behorende notariële dienstverlening door het notariaat een fonds in te laten richten.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

2.

Documenten

(20 stuks)

2 16 oktober 2017, koninklijke boodschap, nr. 1     KST348101
Koninklijke boodschap
 
2 16 oktober 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST348102
Voorstel van wet
 
2 16 oktober 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST348103
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.