Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 23/10/2017 - Voornaamste agendapunten - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad)ái, gepubliceerd op dinsdag 24 oktober 2017, 6:01.

Voornaamste agendapunten

Detachering van werknemers

De Raadái wil een algemene oriŰntatie over de detacheringsrichtlijn bereiken.

De lidstaten hebben langer dan anderhalf jaar gesproken over verschillende aspecten van detachering, waaronder:

de rechten van gedetacheerde werknemers

bezoldiging

fraude en misbruik

detachering voor langere tijd

Gedetacheerde werknemers worden door hun werkgever naar een andere EUái-lidstaat gezonden om daar een tijdelijke dienst te verrichten.

Detachering van werknemers

Co÷rdinatie van de socialezekerheidsstelsels

Verwacht wordt dat de ministers een gedeeltelijke algemene oriŰntatie zullen bereiken over de verordening betreffende de co÷rdinatie van de socialezekerheidsstelsels. Dit heeft betrekking op de hoofdstukken over toegang van economisch inactieve burgers tot sociale bijstand en over de toepasselijke wetgeving.

Voorstel tot wijziging van de verordening betreffende de co÷rdinatie van de socialezekerheidsstelsels (Europese Commissie)

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Europese pijler van sociale rechten

De Raad zal worden verzocht zijn goedkeuring te hechten aan een voorstel voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten.

Doel van dit initiatief, dat door de Commissie in maart 2016 voor het eerst werd voorgesteld, is te komen tot nieuwe en effectievere rechten voor de Europese burgers. Drie belangrijke gebieden worden daarbij in aanmerking genomen:

gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt

eerlijke arbeidsvoorwaarden

sociale bescherming en inclusie

European Pillar of Social Rights (European Commission)

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Europees Semester

Verwacht wordt dat de ministers hun goedkeuring zullen hechten aan de kernboodschappen van het ComitÚ voor de werkgelegenheid en het ComitÚ voor sociale bescherming.

Analyse van arbeidsmarkt en samenleving (Europese Commissie)

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Informatie over de zitting

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzakenái over sociaal beleid

Zitting nr. 3569

Luxemburg

23/10/2017

Persmededelingen

Posting of workers: Council reaches agreement

24/10/2017, 00:55

Pillar of Social Rights: Council gives green light for proclamation by the institutions

23/10/2017, 11:55

Burundi: EU renews sanctions until 31 October 2018

23/10/2017, 11:15

Raad keurt 3 regelingen goed om reizen over zee veiliger te maken

23/10/2017, 10:45

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

Persinformatie

17 oktober 2017

Persbriefing

10:30

Press room - Justus Lipsius building - by Ambassador Clyde Kull - This briefing is "off the record"

23 oktober 2017

Persmoment

European Convention Center Luxembourg (ECCL)

08:00

Arrivals

08:30

Presidency doorstep

09:30

Roundtable

15:30

Roundtable

Persconferentie

Press room - European Convention Center Luxembourg

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

Persverantwoordelijke

Evi Liaskou

Persvoorlichter

+32 2 281 52 72

+32 470 96 04 77

Bent u geen journalist? Gelieve uw verzoek naar de dienst Voorlichting te sturen.


1.

Relevante EU dossiers