Vragen van het lid Geurts aangaande bestrijding van ratten

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op donderdag 26 oktober 2017.

Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht “De overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast van ratten”.

Vraag 1

Bent u bekend met bericht “Steeds meer overlast in steden en buitengebieden. Rattenbestrijding strandt”? 1

Vraag 2

Welk departement heeft de regie over het bestrijden van overlast van ratten?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat er een groot risico is voor de volksgezondheid als de overlast van ratten verder toeneemt omdat ratten ziektes (waaronder dierziektes) kunnen verspreiden en ratten drager zijn van verschillende bacteriën?

Vraag 4

Deelt u de mening van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen dat de preventie ’niet goed geregeld’ is? En de mening van ongediertebestrijders die waarschuwen voor ’middeleeuwse taferelen met veel ziektes’? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Klopt het dat het RIVM onderzoek doet naar o.a. de omvang van de landelijke rattenplaag? Wanneer verwacht u de uitkomsten van dit onderzoek aan de Tweede Kamer te kunnen sturen?

Vraag 6

Wat heeft u met de conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedaan dat stedelijke gebieden in toenemende mate te kampen hebben met ongedierte en door ongedierte overgedragen ziekten?

Vraag 7

Bestaat de Initiatiefgroep dierplaagbestrijding nog steeds? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel vergaderingen heeft de initiatiefgroep gehad na 27 oktober 2011 tot op heden? Wat is er besproken en wat is er met de uitkomsten van dit overleg gedaan?

Vraag 8

Bent u van mening dat voor de beheersing van knaagdieren het toepassen van geïntegreerde plaagdierbeheersing, IPM (Integrated Pest Management), zowel buiten als binnen goed functioneert? Zo ja, waaruit blijkt dat dan?

Vraag 9

In een Kamerbrief (27 858 nr. 322) gaf u aan dat voor de particulier speciale voorlichting ontwikkeld zal worden. Is dit reeds ontwikkeld en hoeveel particulieren hebben hier gebruik van gemaakt? Bent u van mening dat de speciale voorlichting werkt nu blijkt dat de overlast van ratten in steden en buitengebieden nog steeds toeneemt?

1 Telegraaf 25-10-2017 https://www.telegraaf.nl/nieuws/917359/rattenbestrijding-strandt