Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • macro-economisch beleid
 • topsectoren- en industriebeleid
 • innovatiebeleid
 • energiebeleid
 • mijnen
 • milieu en klimaat, emissies
 • duurzaamheid
 • consumentenbeleid
 • mededinging en marktordening
 • midden- en kleinbedrijf
 • telecommunicatie, post
 • administratieve lasten en regeldruk voor ondernemers

Ook bereidt deze commissie de wetsvoorstellen voor die gaan over onderwerpen die vallen onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Griffier is dhr. D. Nava.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  
2013-10-02 33763 - Toekomst van de krijgsmacht  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-06-04 36566 - Herstel van omissies en het aanbrengen van verduidelijkingen  
2024-04-03 36531 - Uitvoeringswet digitaledienstenverordening i 2e
2024-02-01 36495 - Uitvoeringswet digitalemarktenverordening i 2e

3.

Dossiers (begrotingen)

2024-02-16 36504 - Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2024 (Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie) i groen vinkje
2024-01-23 36493 - Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2024 (energiehulp Oekraïne) groen vinkje
2023-11-24 36470 XIII - Wijziging begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 (Najaarsnota) groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2022-09-20 36200 - Miljoenennota 2023  
2022-03-18 36045 - Situatie in Oekraïne  
2021-09-21 35925 - Miljoenennota 2022