Belangrijkste thema's en media-evenementen 13‑26 november 2017 - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

Belangrijkste thema's en media-evenementen 13‑26 november 2017

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 10 november 2017.

Overzicht van de voornaamste onderwerpen die in de komende 2 weken in zittingen van de Raad van de EU zullen worden besproken.

Raad Buitenlandse Zaken (met inbegrip van Defensie), 13 november 2017

De Raad Buitenlandse Zaken zal spreken over de betrekkingen tussen Afrika en de EU en de strategische communicaties van de EU. Tijdens de lunch zullen de ministers van Defensie zich bij de ministers van Buitenlandse Zaken voegen om een bespreking te houden over veiligheid en defensie. De Raad zal conclusies over veiligheid en defensie aannemen. Vervolgens zullen de ministers van Defensie de samenwerking tussen de EU en de NAVO bespreken met Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO. De vergadering van het bestuur van het Europees Defensieagentschap met de ministers van Defensie zal na de zitting van de Raad Buitenlandse Zaken (Defensie) plaatsvinden.

In de marge van de Raad Buitenlandse Zaken worden de lidstaten die aan de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) willen deelnemen, geacht gezamenlijk de kennisgeving aan de Raad en de hoge vertegenwoordiger te ondertekenen.

Raad Algemene Zaken (Cohesiebeleid), 15 november 2017

De Raad zal worden ingelicht over de laatste stand van de besprekingen over de wijziging van de verordening gemeenschappelijke bepalingen. Hij zal zich ook buigen over het cohesiebeleid na 2020.

Raad Economische en Financiële Zaken (Begroting), 17 november 2017

De Raad zal de onderhandelingen met het Europees Parlement over de algemene begroting van de EU voor 2018 voorbereiden. Deze onderhandelingen zullen op dezelfde dag tijdens een vergadering van het bemiddelingscomité worden gevoerd.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport, 20 en 21 november 2017

De Raad zal een breed scala aan onderwerpen bespreken. In de sessie over Jeugdzaken zullen de ministers een algemene oriëntatie proberen te bereiken over het Europees Solidariteitskorps, en conclusies aannemen over slim jeugdwerk. Vervolgens zullen de onderwijsministers spreken over de nieuwe EU-agenda voor het hoger onderwijs, en over ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs.

Op de tweede dag zal de zitting Cultuur zich richten op de aanneming van conclusies over het bevorderen van de toegang tot cultuur langs digitale weg, met de nadruk op het publiek. Tot slot zullen de ministers in de sessie over sport conclusies aannemen over de rol van coaches in de samenleving, en de zitting afsluiten met een resolutie over de verdere ontwikkeling van de gestructureerde EU-dialoog over sport.

Raad Algemene Zaken, 20 november 2017

De Raad zal de voorbereidingen starten voor de Europese Raad van december. Andere agendapunten zijn het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven, het werkprogramma van de Commissie voor 2018, en de routekaart voor het Europees Semester 2018. Ook zal de Raad conclusies aannemen over cyberveiligheid.

Raad Algemene Zaken (art. 50), 20 november 2017

De ministers van de EU-27 zullen de stand van de brexitonderhandelingen bespreken en in de marge van de zitting stemmen over de nieuwe locaties voor de momenteel in het Verenigd Koninkrijk gevestigde EU-agentschappen.

Top van het Oostelijk Partnerschap, 24 november 2017

De 5e top van het Oostelijk Partnerschap vindt plaats in Brussel. De leiders zullen de balans opmaken van wat er is bereikt sinds de vorige top. Ook zullen ze vooruitkijken naar toekomstige samenwerking op 4 gebieden: economie, governance, connectiviteit en de samenleving, met speciale aandacht voor het bieden van tastbare voordelen aan de burger.

Download als PDF