Mijn portefeuille sinds november 2017

Met dank overgenomen van S.M.G. (Sven) Koopmans i, gepubliceerd op donderdag 16 november 2017, 3:37.
  • BZK Constitutionele zaken incl. privacy, Verkiezingen, Partijfinanciering, Kiesraad, Hoge colleges van Staat, Huis voor de klokkenluiders
  • J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet, Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Kansspelen, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting