34846 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet hoge minimumstraffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 november 2017 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Markuszower (PVV) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is voor sommige zware misdrijven een minimumstraf in te voeren.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

2.

Documenten

(12 stuks)

2 30 november 2017, geleidende brief, nr. 1     KST348461
Geleidende brief
 
2 30 november 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST348462
Voorstel van wet
 
2 30 november 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST348463
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.