COM(2017)822 - Nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het kader van de unie - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 7 augustus 2020
kalender

COM(2017)822 EUe - Mededeling
Nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het kader van de unie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK NIEUWE BEGROTINGSINSTRUMENTEN VOOR EEN STABIELE EUROZONE BINNEN HET KADER VAN DE UNIE

officiële Engelstalige titel

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK NEW BUDGETARY INSTRUMENTS FOR A STABLE EURO AREA WITHIN THE UNION FRAMEWORK
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2017)822 NLEN
Celex-nummer i 52017DC0822

2.

Key dates

Document 06-12-2017
Online publicatie 07-12-2017

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.