Belangrijkste thema's en media-evenementen 18 ‑ 31 december 2017 - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 18 januari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 15 december 2017.

Overzicht van de voornaamste onderwerpen die in de komende 2 weken in zittingen van de Raad van de EU zullen worden besproken.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie i over energie, 18 december 2017

De ministers zullen 4 wetgevingsdossiers uit het pakket schone energie bespreken, die betrekking hebben op de governance van de energie-unie, energie uit hernieuwbare bronnen en de structuur van de elektriciteitsmarkt (een richtlijn over gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en een verordening over de interne elektriciteits­markt). Doel is een akkoord over het onderhandelings­standpunt van de Raad voor elk van deze dossiers.

  • De Raad Milieu, die aanvankelijk gepland was voor 19 december, is geannuleerd.

Download als PDF