Belangrijkste thema's en media-evenementen 18 ‑ 31 december 2017 - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Belangrijkste thema's en media-evenementen 18 ‑ 31 december 2017

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 15 december 2017.

Overzicht van de voornaamste onderwerpen die in de komende 2 weken in zittingen van de Raad van de EU zullen worden besproken.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie i over energie, 18 december 2017

De ministers zullen 4 wetgevingsdossiers uit het pakket schone energie bespreken, die betrekking hebben op de governance van de energie-unie, energie uit hernieuwbare bronnen en de structuur van de elektriciteitsmarkt (een richtlijn over gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en een verordening over de interne elektriciteits­markt). Doel is een akkoord over het onderhandelings­standpunt van de Raad voor elk van deze dossiers.

  • De Raad Milieu, die aanvankelijk gepland was voor 19 december, is geannuleerd.

Download als PDF