Rathenau Instituut: digitale participatie kan de democratie versterken

donderdag 11 januari 2018, 12:16

DEN HAAG (PDC i) - Burgers online mee laten beslissen kan de democratie versterken, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste zijn dat de consultatie over een concreet onderwerp gaat en dat het doel duidelijk is. Dat concludeert het Rathenau Instituut i.

Onderzoek

Het instituut deed samen met enkele zusterorganisaties in opdracht van het Europees Parlement i onderzoek naar de ervaringen met online participatie in Europa. Hiervoor werden 400 publicaties onderzocht en werd een analyse van 22 inspraak-initiatieven gedaan.

Meebeslissen

Burgers willen graag meer kunnen meebeslissen over belangrijke politieke kwesties. Digitale participatie, of online betrokkenheid/inspraak, kan hiervoor een goed middel zijn. Maar hoe regel je dit op een bevredigende en efficiënte manier? Hiervoor komen uit het onderzoek enkele concrete aanbevelingen.

Voorwaarden

Uit het onderzoek van de wetenschappelijke instituten blijkt dat er aan zes voorwaarden moet worden voldaan, waarbij de eerste twee het belangrijkst zijn.

 • 1. 
  verbind het proces aan een concrete agenda of besluit
 • 2. 
  wees helder over het proces en doel
 • 3. 
  geef feedback aan de deelnemers
 • 4. 
  doe meer dan handtekeningen verzamelen
 • 5. 
  mobiliseer op maat: online en offline
 • 6. 
  herhaal en verbeter

Goede aanvulling

Concluderend wordt opgemerkt: "Burgers betrekken bij besluitvorming is geen quick fix. Het is bewerkelijk. Maar als aan alle voorwaarden is voldaan, zijn belangrijke democratische waarden als transparantie, inclusiviteit en responsiviteit veiliggesteld en is digitale burgerparticipatie een goede aanvulling op de huidige democratische besluitvorming."

Bron: Rathenau.nl