COM(2018)11 - Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening ((EG) nr. 1921/2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over de aanvoer van visserijproducten - EU monitor

EU monitor
Maandag 26 oktober 2020
kalender

COM(2018)11 EUe - Verslag
Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening ((EG) nr. 1921/2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over de aanvoer van visserijproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitoefening van de aan de Commissie verleende bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen uit hoofde van Verordening ((EG) nr. 1921/2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over de aanvoer van visserijproducten

officiële Engelstalige titel

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission under Regulation (EC) No 1921/2006 on the submission of statistical data on landings of fishery products in Member States
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2018)11 NLEN
Celex-nummer i 52018DC0011

2.

Key dates

Document 12-01-2018
Online publicatie 12-01-2018

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.