Eerste Kamer organiseert deskundigenbijeenkomst over toekomst van de EMU - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 17 september 2019
kalender
Met dank overgenomen van Eerste Kamer der Staten Generaal (Eerste Kamer)†i, gepubliceerd op donderdag 25 januari 2018.

De vaste commissies voor FinanciŽn en voor Europese Zaken houden op dinsdag 13 februari 2018 een deskundigenbijeenkomst over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Aan deze bijeenkomst zullen onder meer de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV), wetenschappers en deskundigen uit de financiŽle sector en vanuit het banken- en financieel toezicht deelnemen.

De tijdens deze bijeenkomst te bespreken thema's zijn:

  • De economische, monetaire en begrotingsunie: economische beleidscoŲrdinatie, begrotingsdiscipline en instrumenten stabilisatie.
  • Bestuur van de economische en monetaire unie: effectiviteit, institutioneel kader, democratische verantwoording
  • Voltooiing van de financiŽle unie: bankenunie en kapitaalmarktunie

Na de bijdragen van de deskundigen zal er per thema een discussie volgen met de aanwezige senatoren.

De aanleiding voor deze deskundigenbijeenkomst is de brede discussie over de toekomst van de EMU, die momenteel op Europees en op nationaal niveau wordt gevoerd. De Europese Commissie leverde in mei 2017 een nieuwe bijdrage aan dit debat met de publicatie van de discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie, die in december 2017 heeft geresulteerd in enkele concrete voorstellen. Zo stelt de Europese Commissie in Ontweropverordening COM(2017)827 voor om het ESM om te vormen tot een Europees Monetair Fonds (EMF).

Onderdeel van het debat over de toekomst van de EMU zijn ook de voltooiiing van de bankenunie en de kapitaalmarktunie. Tegen de achtergrond van deze dynamiek beogen de leden van de betrokken commissies meer inzicht te verkrijgen in de recente publicaties van de Europese Commissie en in de verschillende visies op de toekomst van de muntunie en financiŽle unie in den brede.

De bijeenkomst zal - onder voorbehoud dat deze in de plenaire zaal kan plaatsvinden - openbaar zijn. Na 30 januari zal ook het volledige programma, inclusief de deskundigen, bekend worden.

lees meer

Zie E170014 op de Europapoort

Zie E180002 op de Europapoort

Zie E180003 op de Europapoort

Zie E180004 op de Europapoort

Zie E180005 op de Europapoort

Zie E180006 op de Europapoort

zie eerder

Eerste Kamer neemt deel aan debat over toekomst van de Economische en Monetaire Unie (nieuwsbrief EUpdate nr. 4 - 2017 - 2018)

Nieuws uit de Kamer


1.

Relevante EU dossiers