COM(2018)43 - Betere bescherming, nieuwe mogelijkheden - Richtsnoeren Commissie voor de directe toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming met ingang van 25 mei 2018 - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 maart 2020
kalender

COM(2018)43 EUe - Richtsnoer
Betere bescherming, nieuwe mogelijkheden - Richtsnoeren Commissie voor de directe toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming met ingang van 25 mei 2018

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Betere bescherming, nieuwe mogelijkheden - Richtsnoeren Commissie voor de directe toepassing van de algemene verordening gegevensbeschermnig met ingang van 25 mei 2018

officiŽle Engelstalige titel

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Stronger protection, new opportunities - Commission guidance on the direct application of the General Data Protection Regulation as of 25 May 2018
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer†i COM(2018)43 NLEN
Celex-nummer†i 52018DC0043

2.

Key dates

Document 24-01-2018
Online publicatie 25-01-2018

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.