Human Capital Agenda toegevoegd aan Retailagenda

Met dank overgenomen van M. (Mustafa) Amhaouch i, gepubliceerd op vrijdag 2 februari 2018.

In het kader van de Retailagenda zal er op verzoek van het CDA ook een Human Capital Agenda aan worden toegevoegd. Het kabinet zal hierbij de Kamer via een voortgangsrapportage op de hoogte houden van de vorderingen. Dat heeft de staatssecretaris toegezegd tijdens een AO over het Retail beleid in Nederland.

De samenleving wordt steeds digitaler, waardoor ook het koopgedrag van consumenten verandert. Steeds meer mensen bestellen via internet, waardoor steeds meer winkels zich genoodzaakt zien om te sluiten. Dit leidt tot veel leegstaande winkelpanden in winkelcentra. Om die omschakeling soepel te laten verlopen is de Retailagenda in het leven geroepen.

Het CDA vindt de Retailagenda een goede zaak, maar vraagt hierbij wel speciaal aandacht voor om-, her- en bijscholing van personeel, via een Human Capital Agenda. Na verschillende ontslagrondes bij grote ketens als Blokker, en faillissementen als die van V&D en Kijkshop, is dit zeker in de metaalsector hard nodig. Deelnemende partijen in de Retailagenda hebben aangeven in 2018 een gezamenlijke visie op dit onderwerp te zullen formuleren.

Mustafa Amhaouch: “Op dit moment vinden bepaalde werkzoekenden geen baan terwijl tegelijkertijd uit een rapport van ING blijkt dat in de komende twaalf jaar er 120.000 vacatures in de technologische industrie moeten worden vervuld. Het stimuleren van om- her en bijscholing is hoog nodig en moet alle prioriteit krijgen. Daardoor zijn mensen sneller verzekerd van een baan, stagneert de economische groei niet en kunnen onze gezamenlijke duurzaamheidsambities waargemaakt worden.”