Belangrijkste thema's en media-evenementen, 19 februari - 4 maart 2018 - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Belangrijkste thema's en media-evenementen, 19 februari - 4 maart 2018

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 16 februari 2018.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad de komende twee weken zal bespreken.

Raad Landbouw en Visserij, 19 februari 2018

De Raad zal van gedachten wisselen over "De toekomst van voeding en landbouw” en de herziening van de EU-strategie voor de bio-economie, en zal worden geïnformeerd over het eiwitplan van de EU.

Raad Economische en Financiële Zaken, 20 februari 2018

De Raad zal spreken over houdbaarheid van de overheidsfinanciën, EU-begrotingskwesties, en de rol van overheidsopdrachten bij investeringen en innovatie.

Informele bijeenkomst van de 27 staatshoofden en regeringsleiders, 23 februari 2018

Tijdens een informele bijeenkomst in Brussel op 23 februari zullen de EU-leiders in het kader van de Leidersagenda spreken over institutionele zaken en de politieke prioriteiten voor het volgende meerjarig financieel kader.

Raad Buitenlandse Zaken, 26 februari 2018

De Raad zal conclusies over de Republiek Moldavië bespreken en deze mogelijk aannemen. De Ministers van Buitenlandse Zaken zullen zich buigen over Venezuela en de vooruitzichten voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Ook zullen zij een bespreking hebben ter voorbereiding van een lunch met vertegenwoordigers van de Liga van Arabische Staten (LAS). De lunch zal de gelegenheid bieden om te bespreken hoe de EU samen met de Arabische Liga nieuwe opties kan verkennen om tot een tweestaten-oplossing te komen.

Raad Algemene Zaken, 27 februari 2018

De Raad zal de voorbereidingen starten voor de Europese Raad van maart. De Commissie zal haar met redenen omkleed voorstel krachtens artikel 7, lid 1, VEU over de rechtsstaat in Polen aan de Raad voorleggen.

Raad Algemene Zaken (art. 50), 27 februari 2018

De Raad, in de samenstelling EU27, zal door hoofdonderhandelaar van de Commissie Michel Barnier geïnformeerd worden over de stand van zaken van de brexit-onderhandelingen met het VK. Voorts zal de Raad zich beraden over een geannoteerde ontwerpagenda voor de volgende bijeenkomst van de Europese Raad (artikel 50).

Download als PDF