ELARG - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 31 oktober 2020
kalender

ELARG

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 70 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
10.03.2014  Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië.
Besluit com(2014)149
 
10.03.2014  Sluiting associatie-overeenkomst met Moldovië.
Besluit com(2014)146
 
14.02.2014  Ondertekening en voorlopige toepassing van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2014)75
 
14.02.2014  Sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2014)76
 
14.02.2014  Goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens Euratom, van een protocol bij de associatieovereenkomst met Servië in verband met de toetreding van Kroatië tot de ...
Aanbeveling com(2014)77
 
11.11.2013  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Macedonië om rekening te houden met de toetreding van Kroatië.
Besluit com(2013)779
 
11.11.2013  Sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Macedonië om rekening te houden met de toetreding van Kroatië.
Besluit com(2013)780
 
16.09.2013  Ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Albanië ivm toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2013)630
 
16.09.2013  Sluiten van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Albanië ivm toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2013)631
 
16.09.2013  Euratom-protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Albanië ivm toetreding van Kroatië tot de EU.
Aanbeveling com(2013)632
 
26.07.2013  Goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens Euratom, van een protocol bij de associatieovereenkomst met Montenegro vanwege de toetreding van Kroatië.
Aanbeveling com(2013)544
 
26.07.2013  Sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Montenegro vanwege de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2013)545
 
26.07.2013  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Montenegro vanwege de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2013)546
 
22.07.2013  Sluiting van een protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Georgië inzake een kaderovereenkomst over de algemene beginselen voor deelname programma’s van de Unie.
Besluit com(2013)537
 
15.05.2013  Voorstel tot een associatieovereenkomst met de Oekraïne.
Besluit com(2013)290
 
13.05.2013  Wijziging verordening nav de goederenstroom in en uit gebieden waarover de regering van Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.
Verordening com(2013)274
 
22.04.2013  Ondertekening raamovereenkomst met Kosovo over het kader waarbinnen Kosovo participeert in EU programma's.
Besluit com(2013)218
 
22.04.2013  Vaststellen raamovereenkomst met Kosovo over het kader waarbinnen Kosovo participeert in EU programma's.
Besluit com(2013)219
 
18.04.2013  In de stabilisatie- en associatieraad EU-Servië in te nemen standpunt inzake het reglement van orde.
Besluit com(2013)215
 
08.04.2013  Wijziging van Verordening 1215/2009 inzake tariefcontingenten voor wijn.
Verordening com(2013)187
 
08.02.2013  Aanpassing van Richtlijn 94/80/EG over het kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor burgers uit een andere lidstaat, in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)55
 
08.02.2013  Aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vervoersbeleid in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)57
 
08.02.2013  Aanpassing van bepaalde verordeningen, besluiten en beschikkingen op allerlei beleidsterreinen in verband met de toetreding van Kroatië.
Verordening com(2013)51
 
08.02.2013  Aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van overheidsopdrachten in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)52
 
08.02.2013  Aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van belastingen in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)53
 
08.02.2013  Aanpassing van de Richtlijnen 92/43/EEG, 2001/81/EG en 2009/147/EG op het gebied van het milieu in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)54
 
08.02.2013  Aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vrije verkeer van goederen in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)58
 
08.02.2013  Aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van financiële diensten in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)59
 
08.02.2013  Aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)60
 
08.02.2013  Aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vennootschapsrecht in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)61
 
08.02.2013  Aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van voedselveiligheid en veterinair en fytosanitair beleid, in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)62
 
08.02.2013  Aanpassing van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)63
 
19.09.2012  Sluiting van een protocol inzake een kaderovereenkomst met Armenië over de deelname van Armenië aan EU-programma’s.
Besluit com(2012)518
 
15.05.2012  Sluiting van een protocol inzake een kaderovereenkomst met Jordanië over de deelname van Jordanië aan EU-programma’s.
Besluit com(2012)214
 
10.01.2012  Procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië en de Interimovereenkomst met Servië.
Verordening com(2011)938
 
07.12.2011  Instrument voor pretoetredingssteun (IPA II).
Verordening com(2011)838
 
07.12.2011  Europees nabuurschapsinstrument.
Verordening com(2011)839
 
07.12.2011  Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking.
Verordening com(2011)840
 
07.12.2011  Instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid.
Verordening com(2011)841
 
07.12.2011  Gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten voor extern optreden van de Unie.
Verordening com(2011)842
 
08.04.2008  Ondertekening en sluiting van een interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Bosnië en Herzegovina.
Besluit com(2008)183
 
08.04.2008  Sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina.
Besluit com(2008)182
 
14.03.2008  Sluiting van een protocol bij de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Albanië in verband met de toetreding van Bulgarije en van Roemenië ...
Besluit com(2008)140
 
14.03.2008  Sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU.
Besluit com(2008)139
 
20.11.2007  Sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië.
Besluit com(2007)743
 
06.11.2007  Principes, prioriteiten en voorwaarden van het toetredingspartnerschap met Kroatië.
Besluit com(2007)658
 
06.11.2007  Beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het partnerschap voor de toetreding met Turkije.
Besluit com(2007)661
 
06.11.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 533/2004 inzake het opzetten van Europese partnerschappen in het kader van het stabilisatie- en associatieproces.
Verordening com(2007)662
 
06.11.2007  Beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europees partnerschap met Servië, met inbegrip van Kosovo als gedefinieerd bij Resolutie 1244 van de ...
Besluit com(2007)660
 
06.11.2007  Beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het toetredingspartnerschap met Macedonië.
Besluit com(2007)659