1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 61 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
24.07.2018  Standpunt in de Samenwerkingsraad EU-Azerbeidzjan met betrekking tot de vaststelling van de prioriteiten van het partnerschap EU-Azerbeidzjan.
Besluit join(2018)24
 
13.07.2018  Standpunt over de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité EU-Vietnam en de oprichting van subcomités en gespecialiseerde werkgroepen.
Besluit join(2018)21
 
22.06.2018  Standpunt in de Associatieraad EU-Marokko inzake een aanbeveling over de verlenging van het actieplan EU-Marokko dat uitvoering geeft aan de geavanceerde status ...
Aanbeveling join(2018)19
 
02.05.2018  Standpunt EU over de goedkeuring van het document: "Consolidatie van het geprivilegieerde partnerschap EU - Tunesië: strategische prioriteiten voor de periode 2018-2020".
Besluit join(2018)9
 
27.04.2018  Ondertekening en voorlopige toepassing van de strategische partnerschapsovereenkomst met Japan.
Besluit join(2018)10
 
06.12.2017  EU position in the Joint Committee established by the Partnership Agreement with New Zealand as regards the Rules of procedure of the Joint Committee and working groups.
Besluit join(2017)44
 
13.11.2017  Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad EU-Cuba wat betreft de vaststelling van de reglementen van orde van de Gezamenlijke Raad en het Gemengd Comité.
Besluit join(2017)43
 
31.10.2017  Standpunt dat de EU zal innemen in het interministerieel comité en in het gemengd samenwerkingscomité met Canada over de vaststelling van reglementen van orde en ...
Besluit join(2017)40
 
25.09.2017  Sluiting van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met Armenië.
Besluit join(2017)37
 
25.09.2017  Ondertekening en voorlopige toepassing van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met Armenië.
Besluit join(2017)36
 
03.08.2017  Goedkeuring van de sluiting namens Euratom van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Kirgizië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Aanbeveling com(2017)414
 
10.07.2017  Standpunt in de Samenwerkingsraad EU-Armenië.
Besluit join(2017)24
 
10.07.2017  Standpunt EU in het gemengd comité dat EU-Afghanistan over de vaststelling van het reglement van orde van het gemengd comité en het instellen van twee speciale ...
Besluit join(2017)23
 
24.04.2017  Goedkeuring van de sluiting, door de Commissie namens Euratom, van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Oezbekistan in verband met de toetreding van Kroatië.
Aanbeveling com(2017)190
 
21.04.2017  Standpunt EU in de Associatieraad EU-Egypte met betrekking tot de vaststelling van een aanbeveling over de partnerschapsprioriteiten EU-Egypte.
Aanbeveling join(2017)14
 
03.04.2017  Standpunt EU in de Associatieraad met Georgië met betrekking tot de vaststelling van de associatieagenda EU-Georgië.
Besluit join(2017)12
 
08.03.2017  Standpunt in de Associatieraad EU-Moldavië met betrekking tot de vaststelling van de associatieagenda EU-Republiek Moldavië.
Besluit join(2017)8
 
15.02.2017  Standpunt in de Associatieraad EU-Algerije over de goedkeuring van de partnerschapsprioriteiten EU-Algerije.
Besluit join(2017)7
 
03.02.2017  Standpunt EU over werkafspraken van de Samenwerkingsraad EU-Kazachstan, het Samenwerkingscomité en de gespecialiseerde subcomités en andere organen.
Besluit join(2017)5
 
28.11.2016  Sluiting van de kaderovereenkomst met Australië.
Besluit join(2016)51
 
28.11.2016  Sluiting van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland.
Besluit join(2016)54
 
22.09.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan.
Besluit join(2016)45
 
21.09.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing, van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba.
Besluit join(2016)42
 
19.09.2016  Standpunt in de Associatieraad EU-Jordanië inzake de goedkeuring van de partnerschapsprioriteiten EU-Jordanië en het pact daarbij.
Besluit join(2016)41
 
19.09.2016  Standpunt in de Associatieraad EU-Libanon inzake de goedkeuring van de partnerschapsprioriteiten EU-Libanon en het pact daarbij.
Besluit join(2016)40
 
23.08.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de associatieovereenkomst met Jordanië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2016)529
 
14.07.2016  Sluiting van de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting.
Besluit join(2016)34
 
14.07.2016  Ondertekening van de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting.
Besluit join(2016)32
 
07.06.2016  Sluiting van de versterkte partnerschapsovereenkomst met Kazachstan.
Besluit join(2016)26
 
02.06.2016  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden (Vennootschapsrecht).
Besluit com(2016)362
 
14.04.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland.
Besluit join(2016)6
 
14.04.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de kaderovereenkomst met Australië.
Besluit join(2016)8
 
11.03.2016  Standpunt EU over een wijziging van protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 12 02 01).
Besluit com(2016)130
 
26.02.2016  Goedkeuring van de sluiting, namens Euratom, van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Tadzjikistan in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Aanbeveling com(2016)88
 
23.02.2016  Sluiting van onder meer de Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021.
Besluit com(2016)86
 
21.05.2015  Ondertekening en voorlopige toepassing van de versterkte partnerschapsovereenkomst met Kazachstan.
Partnerschaps - en samenwerkingsovereenkomst (PCA) join(2015)24
 
13.04.2015  Ondertekening en voorlopige toepassing van de strategische partnerschapsovereenkomst met Canada.
Internationale overeenkomst join(2015)10
 
18.02.2015  Standpunt in de Associatieraad EU-Oekraïne met betrekking tot de goedkeuring van een aanbeveling voor de tenuitvoerlegging van de associatieagenda EU-Oekraïne.
Associatieovereenkomst join(2015)4
 
29.10.2014  Standpunt EU over het actieplan aangaande Tunesië in het kader van de Euromed-overeenkomst .
Associatieovereenkomst join(2014)36
 
22.09.2014  Ondertekening protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht met Marokko ivm de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2014)582
 
23.07.2014  Ondertekening en voorlopige toepassing van het toetredingsprotocol tot de partnerschapsovereenkomst met Indonesië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2014)480
 
26.02.2014  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Rusland, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2014)102
 
29.10.2013  Standpunt EU in gezamenlijk comité EER aangaande amendering van Annex II (technische verordeningen, standarisering, testen en certificering).
Besluit com(2013)738
 
22.04.2013  Standpunt in het gemengd comité EU-Monaco over de toepassing van bepaalde Gemeenschapsbesluiten op het grondgebied van Monaco.
Besluit com(2013)222
 
26.03.2013  Standpunt EU over het reglement van orde van de Samenwerkingsraad en het Samenwerkingscomité EU-Irak en de instelling van gespecialiseerde subcomités.
Besluit com(2013)170
 
12.12.2012  EU standpunt inzake de goedkeuring van een aanbeveling voor de tenuitvoerlegging van het ENB-Actieplan EU-Palestijnse Autoriteit.
Besluit com(2012)748
 
11.06.2012  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden.
Besluit com(2012)285
 
16.02.2012  Toetreding van de EU tot het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië.
Internationale overeenkomst join(2012)1
 
27.01.2012  Aanpassing en verlenging van de looptijd van de passende maatregelen tegen Zimbabwe op basis van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2012)26
 
01.12.2011  Standpunt EU in het Gemengd Comité van de EER betreffende een wijziging van bijlage XIII (Vervoer).
Besluit sec(2011)1449