ENTR - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

ENTR

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 64 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
25.01.2008  Veiligheid van speelgoed.
Richtlijn com(2008)9
 
21.12.2007  Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.
Verordening com(2007)851
 
05.12.2007  Vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de EG.
Richtlijn com(2007)765
 
16.10.2007  Wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan ...
Beschikking com(2007)611
 
03.10.2007  Bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers.
Verordening com(2007)560
 
10.09.2007  Wijziging van richtlijn 80/181/EEG inzake de harmonisatie van nationale wetgeving op het gebied van de meeteenheden.
Richtlijn com(2007)510
 
07.08.2007  Intrekking van richtlijn 84/539/EEG betreffende de harmonisatie van nationale wetgeving inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de ...
Richtlijn com(2007)465
 
14.02.2007  Gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten.
Besluit com(2007)53
 
14.02.2007  Eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten.
Verordening com(2007)37