ECFIN - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 24 oktober 2020
kalender

ECFIN

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 917 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
29.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 2015/1017 wat betreft de invoering van een instrument voor solvabiliteitssteun.
Verordening com(2020)404
 
29.05.2020  InvestEU Programme.
Verordening com(2020)403
 
20.05.2020  Update verscherpt toezicht - Griekenland, mei 2020.
Mededeling com(2020)529
 
20.05.2020  Nederland Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)530
 
20.05.2020  Luxemburg Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)531
 
20.05.2020  Duitsland Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)532
 
20.05.2020  Oostenrijk Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)533
 
20.05.2020  België Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)534
 
20.05.2020  Italië Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)535
 
20.05.2020  Spanje Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)536
 
20.05.2020  Portugal Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)537
 
20.05.2020  Frankrijk Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)538
 
20.05.2020  Zweden Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)539
 
20.05.2020  Finland Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)540
 
20.05.2020  Ierland Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)541
 
20.05.2020  Bulgarije Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)542
 
20.05.2020  Tsjechië Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)543
 
20.05.2020  Denemarken Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)544
 
20.05.2020  Estland Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)545
 
20.05.2020  Griekenland Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)546
 
20.05.2020  Kroatië Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)547
 
20.05.2020  Cyprus Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)548
 
20.05.2020  Letland Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)549
 
20.05.2020  Litouwen Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)551
 
20.05.2020  Hongarije Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)552
 
20.05.2020  Malta Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)553
 
20.05.2020  Polen Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)554
 
20.05.2020  Slovenië Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)555
 
20.05.2020  Slowakije Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)556
 
20.05.2020  Verenigd Koninkrijk Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)557
 
20.03.2020  Activering van de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact.
Mededeling com(2020)123
 
12.03.2020  Externe eib-activiteiten in 2018 met eu-begrotingsgarantie.
Verslag com(2020)97
 
12.03.2020  Evaluatie toepassing van Besluit tot verlening van EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financierings verrichtingen van projecten buiten de ...
Verslag com(2020)96
 
04.03.2020  AANBEVELING VAN DE RAAD om een einde te maken aan de situatie van een buitensporig overheidstekort in Roemenië.
Aanbeveling com(2020)91
 
26.02.2020  Update verscherpt toezicht - Griekenland, februari 2020.
Mededeling com(2020)100
 
14.02.2020  Roemenië Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Verslag com(2020)68
 
05.02.2020  Evaluatie van de economische governance - Verslag over de toepassing van Verordeningen 1173/2011 t/m 1177/2011, 472/2013 en 473/2013 en de geschiktheid van Richtlijn ...
Mededeling com(2020)55
 
14.01.2020  Investeringsplan voor een duurzaam Europa Investeringsplan voor de Europese Green Deal.
Mededeling com(2020)21
 
17.12.2019  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2019)652
 
17.12.2019  Waarschuwingsmechanisme­verslag 2020 (opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) No 1176/2011 betreffende de preventie en de correctie van macro-economische ...
Verslag com(2019)651
 
20.11.2019  Aan de Raad op grond van artikel -11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1466/97 over de missie voor verscherpt toezicht van 26 september 2019 in Hongarije.
Verslag com(2019)920
 
20.11.2019  VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende artikel -11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1466/97 over de missie voor versterkt toezicht in Roemenië van 25 september ...
Verslag com(2019)910
 
20.11.2019  BESLUIT VAN DE RAAD waarbij wordt vastgesteld dat Hongarije geen doeltreffende maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de aanbeveling van de Raad van 14 juni 2019.
Aanbeveling com(2019)921
 
20.11.2019  Aanbeveling met het oog op de correctie van de significante afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de middellange-termijndoelstelling voor Roemeense ...
Aanbeveling com(2019)912
 
20.11.2019  Correctie van de vastgestelde significante afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de middellange-termijndoelstelling voor de begroting in Hongarije.
Aanbeveling com(2019)922
 
20.11.2019  Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij wordt vastgesteld dat Roemenië geen doeltreffende maatregelen heeft genomen in reactie op de Aanbeveling van 14 juni ...
Aanbeveling com(2019)913
 
20.11.2019  Verscherpt toezicht - Griekenland, november 2019.
Mededeling com(2019)930
 
20.11.2019  Ontwerpbegrotingsplannen 2020: algemene beoordeling.
Mededeling com(2019)900
 
23.10.2019  Garanties die door de algemene begroting worden gedekt Situatie op 31 december 2018.
Verslag com(2019)484
 
21.10.2019  Gedelegeerde handelingen van de EC betreffende EFSI, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investerings­projectenportaal en tot wijziging van enkele ...
Verslag com(2019)485