1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 39 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
07.05.2008  Intrekking van Beschikking 2005/182/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Slowakije.
Aanbeveling sec(2008)572
 
07.05.2008  Intrekking van Beschikking 2005/730/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Portugal.
Aanbeveling sec(2008)573
 
07.05.2008  Intrekking van Beschikking 2005/694/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Italië.
Aanbeveling sec(2008)574
 
03.04.2008  Wijziging van Protocol 30 bij de EER-overeenkomst betreffende specifieke bepalingen inzake de organisatie van de samenwerking op het gebied van de statistiek - Ontwerp ...
Beschikking sec(2008)408
 
31.03.2008  Deelname van de EG aan onderhandelingen over wijzigingen van het protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) bij het VN-ECE-verdrag ...
Aanbeveling sec(2008)381
 
30.01.2008  Voorstel voor een Besluit nr. 2/2007 van de Gemengde Commissie EG-EVA "gemeenschappelijk douanevervoer" tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een ...
Besluit sec(2008)83
 
05.10.2007  Wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2015/2006 en (EG) nr. 41/2007 wat betreft de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en de bij de visserij in acht te ...
Verordening com(2007)570
 
12.09.2007  Recommendation for a Council Recommendation to the Czech Republic with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit Application of ...
Aanbeveling sec(2007)1154
 
12.09.2007  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2006/125/EC on the existence of an excessive deficit in the United Kingdom.
Besluit sec(2007)1155
 
16.08.2007  Sluiting van de Overeenkomst betreffende de voorlopige toepassing van de visserijovereenkomst met Mozambique.
Besluit com(2007)473
 
11.07.2007  Namens de EG en samen met de lidstaten gedane voorstellen tot wijziging van bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende ...
Aanbeveling sec(2007)972
 
30.05.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening 1466/97 over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Oostenrijk voor de periode 2006-2010.
Aanbeveling sec(2007)723
 
30.05.2007  Beschikking van de Raad waarbij overeenkomstig artikel 104, lid 8, van het Verdrag tot oprichting van de EG wordt vastgesteld dat de maatregelen die Tsjechië in reactie ...
Aanbeveling sec(2007)725
 
16.05.2007  Intrekking van Beschikking 2003/89/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Duitsland.
Aanbeveling sec(2007)619
 
16.05.2007  Intrekking van Beschikking 2004/917/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland.
Aanbeveling sec(2007)620
 
16.05.2007  Intrekking van Beschikking 2005/186/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Malta.
Aanbeveling sec(2007)621
 
13.04.2007  VoorGewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2007 - Algemene staat van ontvangsten - Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie.
Vaststelling begroting EU sec(2007)476
 
13.04.2007  Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting voor 2007 - Algemene staat van ontvangsten.
Vaststelling begroting EU sec(2007)483
 
12.04.2007  Sluiting van de Overeenkomst betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 16 september 2006 tot en met 15 september 2012, ...
Besluit com(2007)181
 
07.03.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening 1466/97 over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van België voor de periode 2006-2010.
Aanbeveling sec(2007)288
 
07.03.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Verordening 1466/97 over het geactualiseerde convergentieprogramma van Letland voor de periode 2006-2009.
Aanbeveling sec(2007)290
 
07.03.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening 1466/97 over het convergentieprogramma van Roemenië voor de periode 2006-2009.
Aanbeveling sec(2007)292
 
28.02.2007  Voorstel voor een verordening van de Raad waarbij Bulgarije en Roemenië wordt toegestaan af te wijken van een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 2371/2002 met ...
Verordening com(2007)75
 
27.02.2007  проект за решение №. 1 /2006 на ...
Beschikking sec(2007)258
 
13.02.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening 1466/97 over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Portugal voor de periode 2006-2010.
Aanbeveling sec(2007)188
 
13.02.2007  Recommendation for a Council opinion in accordance with the third paragraph of Article 9 of Council Regulation 1466/97 On the updated convergence programme of Estonia, ...
Aanbeveling sec(2007)189
 
13.02.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Verordening 1466/97 over het geactualiseerde convergentieprogramma van het Verenigd Koninkrijk voor de periode ...
Aanbeveling sec(2007)191
 
13.02.2007  Recommendation for a Council opinion in accordance with the third paragraph of Article 9 of Council Regulation 1466/97 On the updated convergence programme of Sweden, ...
Aanbeveling sec(2007)192
 
07.02.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening 1466/97 over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Finland voor de periode 2006-2010.
Aanbeveling sec(2007)138
 
07.02.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Verordening 1466/97 over het geactualiseerde convergentieprogramma van Malta voor de periode 2006-2009.
Aanbeveling sec(2007)140
 
07.02.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Verordening 1466/97 over het geactualiseerde convergentieprogramma van Polen voor de periode 2006-2009.
Aanbeveling sec(2007)141
 
07.02.2007  Aanbeveling van de Raad aan Polen om het buitensporige overheidstekort te verhelpen Toepassing van artikel 104, lid 7, van het Verdrag.
Aanbeveling sec(2007)142
 
23.01.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening 1466/97 over het stabiliteitsprogramma van Slovenië voor de periode 2006-2009.
Aanbeveling sec(2007)69
 
23.01.2007  Advies van de Raad overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Verordening 1466/97 over het geactualiseerde convergentieprogramma van Slowakije voor de periode 2006-2009.
Aanbeveling sec(2007)72