1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 119 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
29.03.2006  Aanpassing, met ingang van 1 mei 2006, van de vergoeding van dienstreizen in de lidstaten voor ambtenaren en andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2006)143
 
12.10.2005  Aanpassing, met ingang van 1 juli 2005, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2005)487
 
15.04.2004  .
Beschikking sec(2004)411
 
30.03.2004  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de ...
Beschikking sec(2004)379
 
30.03.2004  Ontwerp besluit van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de ...
Beschikking sec(2004)379
 
06.03.2002  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comite, het Comité van de ...
Besluit com(2002)126
 
06.03.2002  Ontwerp besluit van de Secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de Griffier van het Hof van Justitie, de ...
Beschikking com(2002)126
 
12.11.2001  .
Verordening com(2001)671
 
13.11.2000  Aanpassing met ingang van 1 juli 2000 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG, alsmede van de ...
Verordening sec(2000)1813
 
23.11.1999  .
Verordening sec(1999)1809
 
26.11.1998  .
Verordening sec(1998)1908
 
15.05.1998  Wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de EG en van de regeling welke van toepassing is op de ...
Verordening com(1998)312
 
12.11.1997  .
Verordening sec(1997)2101
 
12.11.1997  .
Verordening sec(1997)2101
 
26.11.1996  .
Verordening sec(1996)2082
 
27.11.1995  .
Verordening sec(1995)1978
 
02.02.1994  Wijziging van verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding.
Verordening com(1994)20
 
19.03.1993  Wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de EG alsmede van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, met ...
Verordening com(1993)106
 
29.11.1991  .
Verordening sec(1991)2282
 
29.11.1991  .
Verordening sec(1991)2282
 
27.11.1991  Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn in derde landen.
Verordening sec(1991)2258
 
07.11.1991  Wijziging van het statuut van de ambtenaren van de europese gemeenschappen en van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze ...
Verordening sec(1991)2120
 
17.06.1991  Wijziging van de aanpassingscoefficienten die in bepaalde lidstaten van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden ...
Verordening sec(1991)1133
 
26.09.1990  .
Verordening sec(1990)1836
 
19.06.1990  .
Verordening sec(1990)1179
 
19.06.1989  .
Verordening sec(1989)927
 
01.12.1988  .
Verordening com(1988)762
 
09.09.1988  .
Verordening com(1988)468
 
15.04.1988  .
Verordening com(1988)210
 
11.11.1987  .
Beschikking com(1987)551
 
28.09.1987  .
Verordening com(1987)454
 
03.06.1987  .
Verordening com(1987)257
 
26.01.1987  .
Verordening com(1987)23
 
11.12.1986  .
Verordening com(1986)730
 
19.09.1986  .
Beschikking sec(1986)1498
 
14.05.1986  .
Verordening com(1986)266
 
18.12.1985  .
Beschikking com(1985)797
 
18.12.1985  Special measures to terminate the service of temporary staff of the EC (submitted to the Council by the Commission).
Verordening com(1985)848
 
18.12.1985  .
Verordening com(1985)797
 
18.12.1985  .
Verordening com(1985)798
 
13.11.1985  .
Verordening com(1985)633
 
30.04.1985  .
Verordening com(1985)204
 
30.04.1985  .
Verordening com(1985)205
 
21.12.1984  .
Verordening com(1984)776
 
28.11.1984  .
Verordening com(1984)685
 
28.11.1984  .
Verordening com(1984)685
 
06.07.1984  .
Vaststelling begroting EU com(1984)382
 
02.05.1984  .
Verordening com(1984)257
 
23.11.1983  .
Verordening com(1983)699
 
06.07.1983  .
Verordening com(1983)443