1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 71 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
29.03.2006  Aanpassing, met ingang van 1 mei 2006, van de vergoeding van dienstreizen in de lidstaten voor ambtenaren en andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2006)143
 
12.10.2005  Aanpassing, met ingang van 1 juli 2005, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2005)487
 
15.04.2004  .
Beschikking sec(2004)411
 
30.03.2004  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de ...
Beschikking sec(2004)379
 
30.03.2004  Ontwerp besluit van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de ...
Beschikking sec(2004)379
 
06.03.2002  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comite, het Comité van de ...
Besluit com(2002)126
 
12.11.1997  .
Verordening sec(1997)2101
 
19.03.1993  Wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de EG alsmede van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, met ...
Verordening com(1993)106
 
29.11.1991  .
Verordening sec(1991)2282
 
29.11.1991  .
Verordening sec(1991)2282
 
27.11.1991  Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn in derde landen.
Verordening sec(1991)2258
 
07.11.1991  Wijziging van het statuut van de ambtenaren van de europese gemeenschappen en van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze ...
Verordening sec(1991)2120
 
17.06.1991  Wijziging van de aanpassingscoefficienten die in bepaalde lidstaten van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden ...
Verordening sec(1991)1133
 
19.06.1990  .
Verordening sec(1990)1179
 
19.06.1989  .
Verordening sec(1989)927
 
01.12.1988  .
Verordening com(1988)762
 
28.09.1987  .
Verordening com(1987)454
 
26.01.1987  .
Verordening com(1987)23
 
19.09.1986  .
Beschikking sec(1986)1498
 
18.12.1985  .
Beschikking com(1985)797
 
18.12.1985  .
Verordening com(1985)797
 
18.12.1985  .
Verordening com(1985)798
 
30.04.1985  .
Verordening com(1985)205
 
21.12.1984  .
Verordening com(1984)776
 
28.11.1984  .
Verordening com(1984)685
 
28.11.1984  .
Verordening com(1984)685
 
06.07.1984  .
Vaststelling begroting EU com(1984)382
 
02.05.1984  .
Verordening com(1984)257
 
06.07.1983  .
Verordening com(1983)443
 
19.05.1983  .
Verordening com(1983)289
 
19.05.1983  .
Verordening com(1983)289
 
13.12.1982  .
Verordening com(1982)858
 
28.10.1982  .
Verordening com(1982)720
 
28.04.1982  .
Verordening com(1982)238
 
13.01.1982  .
Verordening com(1982)1
 
13.01.1982  .
Verordening com(1981)826
 
17.12.1981  .
Verordening com(1981)817
 
02.07.1981  .
Beschikking com(1981)345
 
06.05.1981  .
Verordening com(1981)231
 
17.03.1981  .
Beschikking com(1981)109
 
09.12.1980  .
Verordening com(1980)870
 
05.11.1980  .
Verordening com(1980)706
 
15.04.1980  .
Verordening com(1980)189
 
19.12.1979  .
Verordening com(1979)796
 
28.11.1979  .
Verordening com(1979)700
 
28.11.1979  .
Verordening com(1979)700
 
13.11.1979  .
Verslag com(1979)646
 
07.11.1979  .
Verordening com(1979)610
 
08.05.1979  .
Verordening com(1979)239
 
15.12.1978  .
Verordening com(1978)765