1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 21 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
11.06.2013  Regelgeving aangaande schadevergoedingen volgens nationale wetgeving bij inbreuken op mededingingswetgeving van de lidstaten en van de EU.
Richtlijn com(2013)404
 
01.06.2012  Ondertekening van een overeenkomst met Zwitserland betreffende samenwerking inzake de toepassing van mededingingswetgeving.
Besluit com(2012)244
 
01.06.2012  Sluiting van een overeenkomst met Zwitserland betreffende samenwerking inzake de toepassing van mededingingswetgeving.
Besluit com(2012)245
 
08.10.2010  Voorwaarden voor toegang tot de publiek gereguleerde dienst die wordt aangeboden door het Galileo-systeem voor navigatie per satelliet.
Besluit com(2010)550
 
20.07.2010  Staatssteun ter bevordering van de sluiting van niet-concurrentiekrachtige steenkoolmijnen.
Verordening com(2010)372
 
17.06.2008  Toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de sector van het luchtvervoer.
Verordening com(2008)367
 
14.12.2005  Intrekking van Verordening (EEG) nr. 4056/86 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het zeevervoer en tot wijziging ...
Verordening com(2005)651
 
11.12.2002  Controle op concentraties van ondernemingen (“de EG-concentratieverordening”).
Verordening com(2002)711
 
08.05.2002  Sluiting van de Overeenkomst met de regering van Japan betreffende samenwerking ter bestrijding van concurrentieverstorende activiteiten.
Besluit com(2002)230
 
30.09.1998  Wijziging van Verordening nr. 19/65/EEG betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen van overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke ...
Verordening com(1998)546
 
04.06.1998  Overeenkomst met de Regering van Canada betreffende de toepassing van hun mededingingsrecht.
Besluit com(1998)352
 
18.06.1997  Sluiting van de Overeenkomst met de Regering van de VS betreffende de toepassing van de beginselen van positieve internationale courtoisie bij de handhaving van hun ...
Besluit com(1997)233
 
12.10.1994  Overeenkomst met de Regering van de VS betreffende de toepassing van hun mededingingsrecht.
Beschikking com(1994)430
 
18.12.1989  Toepassing van artikel 85, lid 3, van het verdrag op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen binnen de ...
Verordening com(1989)641
 
13.12.1985  Procedures voor de toepassing van artikel 380 van de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de verdragen, gevoegd bij het verdrag betreffende de ...
Verordening com(1985)770
 
13.12.1985  Procedures voor de toepassing van artikel 380 van de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de verdragen, gevoegd bij het verdrag betreffende de ...
Beschikking com(1985)770