1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 61 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
05.10.2021  Besluit (EU) 2021/1941 van de Raad van 9 november 2021 betreffende de financiële bijdragen van de partijen aan het Europees Ontwikkelingsfonds, voor de financiering van ...
Besluit com(2021)605
 
04.10.2021  Financiële bijdragen van de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds aan dat fonds, wat betreft de derde tranche voor 2021.
Besluit com(2021)604
 
02.06.2021  Financiële bijdragen van de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds aan dat fonds, met inbegrip van de tweede tranche voor 2021.
Besluit com(2021)275
 
13.04.2021  Standpunt EU in de Internationale Cacao-raad.
Besluit com(2021)175
 
30.03.2021  Standpunt EU in het ACS‐EU-Comité inzake een wijziging in het besluit aangaande het Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven (COB).
Besluit com(2021)150
 
08.10.2020  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de derde tranche voor 2020.
Besluit com(2020)640
 
08.10.2020  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds; het maximum voor 2022, bedrag voor 2021, de eerste tranche voor 2021 en een prognose voor ...
Besluit com(2020)639
 
25.09.2020  Standpunt EU in de Raad van de Internationale Koffieorganisatie.
Besluit com(2020)583
 
07.09.2020  Vastlegging van de gelden die terugvloeien in het kader van de ACS-investeringsfaciliteit van operaties uit het 9e, 10e, 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF).
Besluit com(2020)484
 
03.09.2020  Toewijzing van geannuleerde middelen van projecten uit het tiende EOF met het oog op aanvullende financiering van de Vredesfaciliteit voor Afrika.
Besluit com(2020)477
 
26.08.2020  EU-standpunt over de Besluit tot vaststelling van overgangsmaatregelen op grond van artikel van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst [2020/2].
Besluit com(2020)432
 
29.07.2020  Sluiting van de Vrijwillige partnerschapsovereenkomst met Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw mbt de invoer van houtproducten in de EU.
Besluit com(2020)340
 
29.07.2020  Ondertekening van de Vrijwillige partnerschapsovereenkomst met Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw mbt de invoer van houtproducten in de ...
Besluit com(2020)341
 
25.10.2019  EU-standpunt in ACS-EU-Comité van Ambassadeurs inzake de goedkeuring van een besluit om overgangsmaatregelen vast te stellen.
Besluit com(2019)550
 
10.10.2019  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds.
Besluit com(2019)477
 
10.10.2019  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de derde tranche voor 2019.
Besluit com(2019)467
 
05.06.2019  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de tweede tranche voor 2019.
Besluit com(2019)253
 
17.05.2019  Standpunt EU over delegatie van bevoegdheden aan het Comité van Ambassadeurs inzake overgangsmaatregelen om de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst te verlengen.
Besluit com(2019)242
 
18.03.2019  Toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds ter aanvulling van de Afrikaanse Vredesfaciliteit.
Besluit com(2019)139
 
15.10.2018  Financiële bijdragen lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief het maximum voor 2020, het bedrag voor 2019, en de prognose voor de bijdragen voor 2021 en ...
Besluit com(2018)688
 
04.10.2018  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de derde tranche voor 2018.
Besluit com(2018)669
 
15.06.2018  Vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de tweede tranche voor 2018.
Besluit com(2018)477
 
14.06.2018  Europees instrument voor nucleaire veiligheid, aanvullend op instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het ...
Verordening com(2018)462
 
14.06.2018  Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.
Verordening com(2018)460
 
14.06.2018  Associatie van de landen en gebieden overzee met de EU, met inbegrip van de betrekkingen tussen de EU en Groenland en Denemarken anderzijds ("LGO-besluit").
Besluit com(2018)461
 
06.11.2017  Standpunt EU in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs over de tenuitvoerlegging van artikel 68 van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2017)644
 
25.10.2017  Financiële bijdrage lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief het maximum voor 2019 en niet-bindende prognose voor de jaren 2020, 2021.
Besluit com(2017)625
 
18.10.2017  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de derde tranche voor 2017.
Besluit com(2017)599
 
14.06.2017  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de tweede tranche voor 2017.
Besluit com(2017)296
 
15.11.2016  Toetreding van de EU tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC).
Besluit com(2016)712
 
14.10.2016  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief maximum voor 2018 en jaarbedrag en eerste tranche 2017.
Besluit com(2016)654
 
10.10.2016  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de derde tranche voor 2016.
Besluit com(2016)651
 
18.07.2016  Toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het tiende Europese ontwikkelingsfonds met het oog op aanvullende financiering van de Afrikaanse Vredesfaciliteit.
Besluit com(2016)473
 
15.06.2016  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de tweede tranche voor 2016.
Besluit com(2016)389
 
28.01.2016  Standpunt EU in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs om afwijkingen van het financieel reglement van het centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven (CBO) toe te ...
Besluit com(2016)30
 
25.01.2016  Standpunt EU in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs betreffende de herziening van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2016)28
 
23.10.2015  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief het maximum voor 2017, het bedrag voor 2016 en de eerste tranche voor 2016.
Besluit com(2015)524
 
07.08.2015  Goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens Euratom, van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie.
Besluit com(2015)398
 
28.10.2014  Vaststelling van het reglement van orde van het Comité van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) .
Besluit com(2014)668
 
10.06.2014  Standpunt EU in de ACS-EU-Raad van ministers betreffende de herziening van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2014)364
 
12.12.2013  Wijziging van Verordening 617/2007 over het 10e Europees Ontwikkelingsfonds uit hoofde van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst voor uitvoering van de ...
Verordening com(2013)881
 
27.09.2013  Overgangsmaatregelen voor het beheer van het EOF tussen 1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het elfde EOF.
Besluit com(2013)663
 
22.08.2013  Wijziging van het Intern Akkoord betreffende de financiering van de EU-steun en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden ...
Besluit com(2013)596
 
22.08.2013  Standpunt EU betreffende de herziening van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2013)597
 
10.07.2013  Europees Jaar van Ontwikkelingshulp (2015).
Besluit com(2013)509
 
26.06.2013  Implementatie van het elfde Europese Ontwikkelingsfonds.
Verordening com(2013)445
 
05.10.2012  Standpunt van de EU binnen de Internationale studiegroep voor jute in verband met de onderhandelingen over een nieuw mandaat na 2014.
Besluit com(2012)575
 
14.05.2012  Standpunt EU inzake de status van Zuid-Sudan in verband met de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2012)213
 
08.05.2012  Standpunt EU over de bestemming van niet-toegewezen middelen van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor de intra-ACS-samenwerking.
Besluit com(2012)207
 
07.12.2011  EU-standpunt inzake het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2011)836