DEVCO - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

DEVCO

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 55 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
17.05.2019  Standpunt EU over delegatie van bevoegdheden aan het Comité van Ambassadeurs inzake overgangsmaatregelen om de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst te verlengen.
Besluit com(2019)242
 
18.03.2019  Toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds ter aanvulling van de Afrikaanse Vredesfaciliteit.
Besluit com(2019)139
 
15.10.2018  Financiële bijdragen lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief het maximum voor 2020, het bedrag voor 2019, en de prognose voor de bijdragen voor 2021 en ...
Besluit com(2018)688
 
04.10.2018  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de derde tranche voor 2018.
Besluit com(2018)669
 
15.06.2018  Vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de tweede tranche voor 2018.
Besluit com(2018)477
 
06.11.2017  Standpunt EU in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs over de tenuitvoerlegging van artikel 68 van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2017)644
 
25.10.2017  Financiële bijdrage lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief het maximum voor 2019 en niet-bindende prognose voor de jaren 2020, 2021.
Besluit com(2017)625
 
18.10.2017  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de derde tranche voor 2017.
Besluit com(2017)599
 
14.06.2017  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de tweede tranche voor 2017.
Besluit com(2017)296
 
15.11.2016  Toetreding van de EU tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC).
Besluit com(2016)712
 
14.10.2016  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief maximum voor 2018 en jaarbedrag en eerste tranche 2017.
Besluit com(2016)654
 
10.10.2016  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de derde tranche voor 2016.
Besluit com(2016)651
 
14.09.2016  Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds.
Verordening com(2016)586
 
18.07.2016  Toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het tiende Europese ontwikkelingsfonds met het oog op aanvullende financiering van de Afrikaanse Vredesfaciliteit.
Besluit com(2016)473
 
15.06.2016  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de tweede tranche voor 2016.
Besluit com(2016)389
 
28.01.2016  Standpunt EU in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs om afwijkingen van het financieel reglement van het centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven (CBO) toe te ...
Besluit com(2016)30
 
25.01.2016  Standpunt EU in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs betreffende de herziening van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2016)28
 
23.10.2015  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief het maximum voor 2017, het bedrag voor 2016 en de eerste tranche voor 2016.
Besluit com(2015)524
 
07.08.2015  Goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens Euratom, van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie.
Besluit com(2015)398
 
29.05.2015  Sluiting van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (toetreding van Kroatië tot de EU).
Besluit com(2015)224
 
29.05.2015  Sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië.
Besluit com(2015)226
 
28.10.2014  Vaststelling van het reglement van orde van het Comité van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) .
Besluit com(2014)668
 
10.06.2014  Standpunt EU in de ACS-EU-Raad van ministers betreffende de herziening van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2014)364
 
12.12.2013  Wijziging van Verordening 617/2007 over het 10e Europees Ontwikkelingsfonds uit hoofde van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst voor uitvoering van de ...
Verordening com(2013)881
 
27.09.2013  Overgangsmaatregelen voor het beheer van het EOF tussen 1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het elfde EOF.
Besluit com(2013)663
 
22.08.2013  Wijziging van het Intern Akkoord betreffende de financiering van de EU-steun en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden ...
Besluit com(2013)596
 
22.08.2013  Standpunt EU betreffende de herziening van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2013)597
 
10.07.2013  Europees Jaar van Ontwikkelingshulp (2015).
Besluit com(2013)509
 
26.06.2013  Implementatie van het elfde Europese Ontwikkelingsfonds.
Verordening com(2013)445
 
05.10.2012  Standpunt van de EU binnen de Internationale studiegroep voor jute in verband met de onderhandelingen over een nieuw mandaat na 2014.
Besluit com(2012)575
 
16.07.2012  Asssociatie van overzeese landen en gebieden met de EU.
Besluit com(2012)362
 
14.05.2012  Standpunt EU inzake de status van Zuid-Sudan in verband met de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2012)213
 
08.05.2012  Standpunt EU over de bestemming van niet-toegewezen middelen van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor de intra-ACS-samenwerking.
Besluit com(2012)207
 
07.12.2011  EU-standpunt inzake het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2011)836
 
07.12.2011  Instrument voor pretoetredingssteun (IPA II).
Verordening com(2011)838
 
07.12.2011  Europees nabuurschapsinstrument.
Verordening com(2011)839
 
07.12.2011  Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking.
Verordening com(2011)840
 
07.12.2011  Instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid.
Verordening com(2011)841
 
07.12.2011  Gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten voor extern optreden van de Unie.
Verordening com(2011)842
 
07.12.2011  Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen.
Verordening com(2011)843
 
07.12.2011  Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld.
Verordening com(2011)844
 
07.12.2011  Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede.
Verordening com(2011)845
 
07.12.2011  Betrekkingen tussen de EU en Groenland en Denemarken.
Besluit com(2011)846
 
26.07.2011  Sluiting van de tweede wijziging van de ACS/EG-Partnerschapsovereenkomst (Overeenkomst van Cotonou).
Besluit com(2011)469
 
17.06.2011  Ondertekening van een FLEGT-partnerschapsovereenkomst met Liberia (illegale houtkap).
Besluit com(2011)369
 
17.06.2011  Sluiting van een FLEGT-partnerschapsovereenkomst met de Liberia (illegale houtkap).
Besluit com(2011)371
 
20.05.2011  Ondertekening van een FLEGT-partnerschapsovereenkomst met de Centraal-Afrikaanse Republiek (illegale houtkap).
Besluit com(2011)277
 
20.05.2011  Sluiting van een FLEGT-partnerschapsovereenkomst met de Centraal-Afrikaanse Republiek (illegale houtkap).
Besluit com(2011)282
 
05.05.2011  Toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het negende en eerdere Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF) aan ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Sudan Voorstel ...
Besluit com(2011)250
 
01.12.2010  Sluiting door de EU van de Internationale Cacao-overeenkomst 2010.
Besluit com(2010)705