AGRI - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

AGRI

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 381 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.05.2020  Ondertekening van de Overeenkomst met de regering van China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan.
Besluit com(2020)214
 
30.04.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft specifieke maatregelen om uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun te verlenen in reactie op de uitbraak van ...
Verordening com(2020)186
 
27.02.2020  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Graanraad moet worden ingenomen met betrekking tot de toetreding van Servië tot het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2020)73
 
31.10.2019  Amendment Reg 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Reg 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year ...
Verordening com(2019)580
 
30.10.2019  Standpunt EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2019)563
 
08.07.2019  EU-standpunt in Gemengd Landbouwcomité, opgericht bij overeenkomst met Zwitserland over de handel in landbouwproducten, mbt de wijziging van bijlagen 1 & 2 bij de ...
Besluit com(2019)326
 
24.06.2019  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2019)286
 
24.06.2019  Ondertekening overeenkomst met de VS houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit.
Besluit com(2019)296
 
24.06.2019  Sluiting overeenkomst met de VS houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit.
Besluit com(2019)297
 
12.04.2019  Standpunt EU in de Werkgroep geografische aanduidingen die is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst met Korea wat betreft de vaststelling van zijn reglement van orde.
Besluit com(2019)181
 
04.04.2019  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2019)167
 
14.12.2018  Standpunt EU wat betreft de formulieren voor certificaten voor de invoer in de EU van wijnbouwproducten uit Japan, en wat betreft de nadere ...
Besluit com(2018)837
 
07.12.2018  Wijziging van Verordeningen 1305/2013 en 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor 2019 en ...
Verordening com(2018)817
 
27.07.2018  Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.
Besluit com(2018)350
 
27.07.2018  Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.
Verordening com(2018)365
 
16.07.2018  Wijziging verordening 1370/2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties mbt de kwantitatieve beperking voor de aankoop van mageremelkpoeder.
Verordening com(2018)533
 
05.07.2018  Ondertekening van de Overeenkomst tussen de EU en China ivm de WTO-procedure inzake maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde ...
Besluit com(2018)517
 
05.07.2018  Sluiting van de Overeenkomst tussen de EU en China ivm de WTO-procedure inzake maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten.
Besluit com(2018)518
 
22.05.2018  Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.
Verordening com(2018)312
 
18.04.2018  In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan.
Verordening com(2018)199
 
12.04.2018  Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen.
Richtlijn com(2018)173
 
24.11.2017  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1370/2013, wat de kwantitatieve beperking voor de aankoop van mageremelkpoeder betreft.
Verordening com(2017)692
 
24.10.2017  Bedragen van de productieheffingen evenals de coëfficiënt voor de berekening van de aanvullende heffing in de sector suiker voor het verkoopseizoenen 1999/2000 en ...
Verordening com(2017)619
 
17.10.2017  Sluiting van de Overeenkomst met Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten.
Besluit com(2017)595
 
17.10.2017  Ondertekening van een overeenkomst met Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten.
Besluit com(2017)596
 
14.08.2017  Standpunt EU inzake de in de werkgroep kwaliteitsnormen voor landbouwproducten van de VN/ECE aan te nemen voorstellen voor kwaliteitsnormen voor groenten en fruit.
Besluit com(2017)425
 
11.07.2017  Standpunt EU in de Associatieraad EU-Turkije wat betreft de wijziging van protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 mbt de handelsregeling voor landbouwproducten.
Besluit com(2017)374
 
01.06.2017  Sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven.
Besluit com(2017)264
 
05.12.2016  Sluiting van de Overeenkomst met Chili inzake de handel in biologische producten.
Besluit com(2016)771
 
01.12.2016  Definitie, presentatie, etikettering gedistilleerde dranken, gebruik namen van gedistilleerde dranken bij andere levensmiddelen, bescherming van geografische ...
Verordening com(2016)750
 
10.10.2016  Ondertekening van de overeenkomst met Chili inzake de handel in biologische producten.
Besluit com(2016)648
 
06.10.2016  Wijziging verordening 1370/2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor ...
Verordening com(2016)653
 
09.09.2016  Ondertekening van een overeenkomst met IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten.
Besluit com(2016)564
 
09.09.2016  Sluiting van een overeenkomst met IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten.
Besluit com(2016)563
 
24.08.2016  Ondertekening van een overeenkomst met IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen.
Besluit com(2016)524
 
24.08.2016  Sluiting van een overeenkomst met IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen.
Besluit com(2016)523
 
28.06.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Internationale Overeenkomst van 2015 inzake olijfolie en tafelolijven.
Besluit com(2016)426
 
10.06.2016  Wijziging van de maatregelen met betrekking tot de toepasselijke kwantitatieve beperking voor de aankoop van mageremelkpoeder betreft.
Verordening com(2016)384
 
07.06.2016  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde besluiten die moeten worden vastgesteld in het kader van de Internationale Olijfraad (OIR).
Besluit com(2016)373
 
11.04.2016  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1370/2013, wat de toepasselijke kwantitatieve beperkingen voor de aankoop van boter en mageremelkpoeder betreft.
Verordening com(2016)208
 
17.09.2015  Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië.
Verordening com(2015)460
 
18.06.2015  Instelling van een Uniekader voor gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid.
Verordening com(2015)294
 
22.04.2015  Intrekking Richtlijn 76/621/EEG voor het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van de verordening voor herstructurering van de suikerindustrie.
Verordening com(2015)174
 
26.03.2015  Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 (gemeenschappelijk landbouwbeleid) op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar ...
Verordening com(2015)141
 
18.12.2014  Standpunt EU in het Comité voor de handel in goederen dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst met Korea over de regels inzake het beheer van tariefcontingenten.
Besluit com(2014)744
 
02.07.2014  EU-standpunt in de Ledenraad van de Internationale Olijfolieraad ten aanzien van de verlenging van de Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven.
Besluit com(2014)438
 
24.03.2014  Biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van de verordening officiële controles en tot intrekking van Verordening (EG) nr. ...
Verordening com(2014)180
 
20.03.2014  Onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten mbt voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten en tot intrekking van Raadsverordening 83/417/EEG.
Richtlijn com(2014)174
 
30.01.2014  Wijziging verordening (EU) nr. 1370/2013 over maatregelen tot vaststelling van steun en restituties ikv de gemeenschappelijke ordening van de markten voor ...
Verordening com(2014)31
 
30.01.2014  Wijziging verordeningen (EU) nr. 1308/2013 en 1306/2013 over de steun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen.
Verordening com(2014)32