1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 67 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
06.06.2018  Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027.
Verordening com(2018)434
 
27.04.2018  Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam.
Verordening com(2018)231
 
26.04.2018  Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten.
Verordening com(2018)238
 
25.04.2018  Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking).
Richtlijn com(2018)234
 
13.09.2017  Kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU.
Verordening com(2017)495
 
13.09.2017  Enisa, het agentschap van de EU voor cyberbeveiliging, en certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de ...
Verordening com(2017)477
 
11.04.2017  Verlenging van het recht van aanspraak voor coproducties zoals vastgesteld in artikel 5, protocol betreffende culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst met ...
Besluit com(2017)182
 
14.09.2016  Uitwisseling tussen de EU en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van auteursrechtelijk beschermde werken voor personen die blind, visueel of ...
Verordening com(2016)595
 
14.09.2016  Toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal voor personen die blind of visueel of leesgehandicapt zijn.
Richtlijn com(2016)596
 
14.09.2016  Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie.
Verordening com(2016)591
 
14.09.2016  Voorschriften inzake uitoefening van auteursrechten en naburige rechten, van toepassing op online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van tv- en ...
Verordening com(2016)594
 
14.09.2016  Europees wetboek voor elektronische communicatie (Herschikking).
Richtlijn com(2016)590
 
14.09.2016  Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt.
Richtlijn com(2016)593
 
25.05.2016  Wijziging Richtlijn 2010/13/EU over harmonisatie van nationale wetgeving inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende ...
Richtlijn com(2016)287
 
25.05.2016  Aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt.
Verordening com(2016)289
 
02.02.2016  Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie.
Besluit com(2016)43
 
09.12.2015  Totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt.
Verordening com(2015)627
 
21.10.2014  Sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor blinden, visueel gehandicapten of anderszins leesgehandicapten.
Besluit com(2014)638
 
10.07.2013  Deelname van de Europese Unie in het door enkele lidstaten opgezette gezamenlijke onderzoeks- enontwikkelingsprogramma Actief en ondersteund wonen .
Besluit com(2013)500
 
26.03.2013  Maatregelen om de kosten van de aanleg en uitrol van snelle netwerken ten behoeve van elektronische communicatie te reduceren.
Verordening com(2013)147
 
07.02.2013  Maatregelen om een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Europese Unie te bereiken.
Richtlijn com(2013)48
 
03.12.2012  Toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties.
Richtlijn com(2012)721
 
04.06.2012  Electronische identificatie en vertrouwelijke diensten ten behoeve van electronische transacties in de interne markt.
Verordening com(2012)238
 
20.09.2010  Eerste programma voor het radiospectrumbeleid.
Besluit com(2010)471
 
30.11.2009  Standpunt EG in het gemengd comité EU - Zwitserse Bondsstaat dat is ingesteld bij de overeenkomst met Zwitserland op audiovisueel gebied tot vaststelling van de ...
Besluit com(2009)657
 
19.11.2008  Wijziging van richtlijn 87/372/EEG inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare pan-Europese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de EG ...
Richtlijn com(2008)762
 
23.09.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken binnen de EG en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een ...
Verordening com(2008)580
 
27.02.2008  Meerjarenprogramma van de EG betreffende de bescherming van kinderen die het internet en andere communicatietechnologieën gebruiken.
Besluit com(2008)106
 
20.12.2007  Sluiting van de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan.
Besluit com(2007)831
 
13.11.2007  Wijziging van de Richtlijnen 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, 2002/19/EG inzake de ...
Richtlijn com(2007)697
 
13.11.2007  Wijziging van richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn ...
Richtlijn com(2007)698
 
22.08.2007  Selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten (MSS) leveren.
Beschikking com(2007)480
 
21.08.2007  Ondertekening van een overeenkomst met Zwitserland op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Zwitserland aan het gemeenschappelijke ...
Besluit com(2007)477
 
21.08.2007  Sluiting van een overeenkomst met Zwitserland op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Zwitserland aan het gemeenschappelijke ...
Besluit com(2007)477
 
14.06.2007  Deelneming van de EG aan een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma dat de levenskwaliteit van ouderen beoogt te verbeteren door middel van het gebruik van nieuwe ...
Beschikking com(2007)329
 
03.08.2005  Intrekking van Richtlijn 90/544/EEG inzake de voor de gecoördineerde invoering in de EG van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden.
Richtlijn com(2005)361
 
30.04.2004  Bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid en het recht op weerwoord in verband met de concurrentiepositie van de Europese industrie van audiovisuele en ...
Aanbeveling com(2004)341
 
16.03.2004  Cinematografisch erfgoed en het concurrentievermogen van verwante industriële activiteiten.
Aanbeveling com(2004)171
 
12.03.2004  Vaststelling van een gemeenschappelijk meerjarenprogramma ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet en nieuwe online-technologieën.
Beschikking com(2004)91
 
13.02.2004  Meerjarenprogramma van de EG ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa.
Besluit com(2004)96
 
22.03.2002  Wijziging van Beschikking nr. 276/1999/EG tot vaststelling van een gemeenschappelijk meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van internet door het ...
Beschikking com(2002)152
 
12.12.2000  Invoering van het ".EU"-topniveaudomein voor internet.
Verordening com(2000)827
 
12.07.2000  Regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de EG.
Beschikking com(2000)407
 
12.07.2000  Verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.
Richtlijn com(2000)385
 
24.06.1998  Gemeenschappelijke technische voorschriften voor de koppelingseisen voor de aansluiting op analoge openbare geschakelde telefoonnetwerken (PSTN's) van eindapparatuur ...
Beschikking com(1998)387
 
26.11.1997  Gemeenschappelijk meerjarenactieplan ter bevordering van het veilige gebruik van Internet.
Beschikking com(1997)582
 
08.11.1995  Meerjarenprogramma ter bevordering van de taalverscheidenheid van de EG in de informatiemaatschappij.
Beschikking com(1995)486
 
26.07.1995  Gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de postdiensten in de Gemennschap en voor de verbetering van de kwaliteit van de dienst.
Richtlijn com(1995)227
 
01.09.1993  Reeks richtsnoeren voor de ontwikkeling van het ISDN als transeuropees netwerk.
Beschikking com(1993)347
 
10.09.1992  Gemeenschappelijke veiligheidsbeoordelingscriteria voor informatietechnologie.
Aanbeveling com(1992)298