TAXUD - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

TAXUD

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 490 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.08.2020  Standpunt EU in het Douanecomité met Korea betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)376
 
11.08.2020  Wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU betreffende de “octroi de mer”-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden, wat de toepassingsduur betreft.
Besluit com(2020)371
 
07.08.2020  Standpunt EU inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR ten aanzien van het voorstel tot wijziging van de Overeenkomst.
Besluit com(2020)361
 
07.08.2020  Wijziging van de btw-richtlijn wat de identificatie van belastingplichtigen in Noord-Ierland betreft.
Richtlijn com(2020)360
 
05.08.2020  Standpunt EU in het Associatiecomité met Georgië m.b.t. de actualisering van bijlage XIII (Aanpassing van de douanewetgeving) bij de associatie-overeenkomst.
Besluit com(2020)357
 
04.08.2020  AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische Eilanden.
Besluit com(2020)355
 
24.07.2020  Machtiging van Frankrijk een verlaagd tarief van bepaalde belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele” rum.
Besluit com(2020)332
 
23.07.2020  Wijzigen machtiging voor Roemenië om af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)331
 
20.07.2020  Wijziging Uitvoeringsbesluit 2013/680 DK en Zweden worden gemachtigd tot verlenging van toepassing van bijzondere maatregel in afwijking van bepaalde artikelen ...
Richtlijn com(2020)328
 
09.07.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2408 waarbij Letland wordt gemachtigd af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)303
 
07.07.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1855 waarbij Roemenië wordt gemachtigd af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)292
 
22.06.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/485 waarbij Denemarken wordt gemachtigd af te wijken van artikel 75 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)256
 
22.06.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/784 waarbij Italië wordt gemachtigd af te wijken van de artikelen 206 en 226 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)242
 
18.06.2020  Machtiging van Portugal een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten.
Besluit com(2020)240
 
15.05.2020  Standpunt EU in de Werelddouaneorganisatie (WDO) met betrekking tot adviezen e.d. omtrent uniforme interpretatie van het geharmoniseerde systeem.
Besluit com(2020)196
 
08.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis.
Verordening com(2020)201
 
08.05.2020  Amendment Directive to address the urgent need for deferring certain time limits for the filing and exchange of information in the field of taxation due to COVID-19 ...
Richtlijn com(2020)197
 
08.05.2020  Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis.
Besluit com(2020)198
 
08.05.2020  Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis.
Verordening com(2020)199
 
07.05.2020  Machtiging van Finland af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)181
 
24.04.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2020)156
 
24.04.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2020)157
 
31.03.2020  Machtiging van Italië af te wijken van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)124
 
14.02.2020  Standpunt EU wat betreft de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité douanesamenwerking dat is opgericht bij de douaneovereenkomst met ...
Besluit com(2020)53
 
17.01.2020  EU-standpunt tijdens 63e Commissie Verdovende Middelen over toevoeging van een stof aan tabel I bij VN-verdrag tegen sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope ...
Besluit com(2020)17
 
17.12.2019  Standpunt EU in het aanzien van het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.
Besluit com(2019)636
 
28.11.2019  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/677/EU waarbij Luxemburg wordt gemachtigd af te wijken van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)618
 
21.11.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2019)599
 
13.11.2019  Machtiging van Spanje en Frankrijk af te wijken van artikel 5 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)583
 
11.11.2019  Wijziging Beschikking 2007/884 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 26 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)547
 
16.10.2019  Wijziging van Beschikking 2007/441/EG waarbij Italië wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)476
 
14.10.2019  Proposal for a COUNCIL DECISION on the EU's position within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of ...
Besluit com(2019)482
 
25.09.2019  Standpunt EU in de Commissie van Beheer van de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen.
Besluit com(2019)423
 
20.09.2019  EU-standpunt Commissie Oorsprongsregels opgericht bij de Overeenkomst betreffende de oorsprongsregels (WTO-GATT 1994), gehecht aan de te Marrakech ondertekende slotakte.
Besluit com(2019)424
 
20.09.2019  Standpunt in het Associatiecomité EU-Marokko over uitwisseling van informatie met het oog op de effectbeoordeling van de overeenkomst over wijziging van de overeenkomst.
Besluit com(2019)432
 
22.07.2019  EU-standpunt in het EPO-comité, mbt de vaststelling Protocol 1 betreffende definitie van "producten van oorsprong" & methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2019)341
 
02.07.2019  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/805/EU waarbij Polen wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)309
 
28.06.2019  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/676/EU waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van de ...
Richtlijn com(2019)304
 
21.06.2019  Machtiging van Tsjechië de veralgemeende verleggingsregeling toe te passen in afwijking van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG.
Richtlijn com(2019)283
 
14.06.2019  Machtiging van Portugal af te wijken van artikel 193 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)275
 
16.05.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2019)219
 
02.05.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2019)210
 
24.04.2019  Wijziging van de btw-richtlijn en de accijnsrichtlijn wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader.
Richtlijn com(2019)192
 
22.03.2019  Standpunt EU in het EPO-comité Ivoorkust-EG met betrekking tot de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2019)148
 
18.03.2019  Machtiging van Italië om in bepaalde geografische gebieden een verlaagd belastingtarief toe te passen op gasolie en lpg voor verwarmingsdoeleinden.
Richtlijn com(2019)138
 
07.02.2019  Standpunt EU in het EPO-comité bij de partnerschapsovereenkomst tussen staten in oostelijk en zuidelijk Afrika en de EG inzake het begrip "producten van oorsprong".
Besluit com(2019)58
 
23.01.2019  Machtiging van Polen af te wijken van artikel 226 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)10
 
21.01.2019  Machtiging van Litouwen af te wijken van artikel 193 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)9
 
17.01.2019  Machtiging van Frankrijk om een verlaagd belastingtarief toe te passen op loodvrije benzine in de Corsicaanse departementen.
Richtlijn com(2019)6
 
13.12.2018  Wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU wat betreft de producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen.
Besluit com(2018)825