EMPL - EU monitor

EU monitor
Donderdag 24 september 2020
kalender

EMPL

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 294 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
04.10.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Griekenland - EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen.
Besluit com(2018)667
 
10.09.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa kleding.
Besluit com(2018)621
 
20.07.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Nederland - EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening.
Besluit com(2018)548
 
23.04.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Frankrijk - EGF/2017/009 FR/Air France.
Besluit com(2018)230
 
09.04.2018  Globaliseringsfonds EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2018)165
 
05.04.2018  Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.
Richtlijn com(2018)171
 
23.03.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van België - EGF/2017/010 BE/Caterpillar.
Besluit com(2018)156
 
13.03.2018  Europese Arbeidsautoriteit.
Verordening com(2018)131
 
09.02.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Duitsland - EGF/2017/008 DE/Goodyear.
Besluit com(2018)61
 
21.12.2017  Voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie.
Richtlijn com(2017)797
 
18.12.2017  Globaliseringsfonds aanvraag van Zweden - EGF/2017/007 SE/Ericsson.
Besluit com(2017)782
 
28.11.2017  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2017/006 ES/Galicia kleding.
Besluit com(2017)686
 
22.11.2017  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2017)677
 
23.10.2017  Globaliseringsfonds aanvraag van Finland - EGF/2017/005 FI/Detailhandel.
Besluit com(2017)618
 
23.10.2017  Globaliseringsfonds aanvraag van Griekenland - EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel.
Besluit com(2017)613
 
26.09.2017  Globaliseringsfonds aanvraag van Italië - EGF/2017/004 IT/Almaviva.
Besluit com(2017)496
 
27.07.2017  Uitvoering van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de EG (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) tot wijziging van Richtlijn ...
Richtlijn com(2017)406
 
21.06.2017  Globaliseringsfonds aanvraag van Finland - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2.
Besluit com(2017)322
 
02.06.2017  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen.
Besluit com(2017)266
 
26.04.2017  Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.
Richtlijn com(2017)253
 
07.04.2017  Globaliseringsfonds aanvraag van Finland - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems.
Besluit com(2017)157
 
28.02.2017  Globaliseringsfonds EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2017)101
 
10.01.2017  Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.
Richtlijn com(2017)11
 
29.11.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Nederland - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel.
Besluit com(2016)742
 
08.11.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobielsector.
Besluit com(2016)708
 
04.10.2016  Gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass).
Besluit com(2016)625
 
28.09.2016  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering aanvraag van Estland - EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten.
Besluit com(2016)622
 
05.09.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Zweden - EGF/2016/002 SE/Ericsson.
Besluit com(2016)554
 
23.08.2016  Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop).
Verordening com(2016)532
 
23.08.2016  Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).
Verordening com(2016)531
 
23.08.2016  Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).
Verordening com(2016)528
 
29.07.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Finland - EGF/2016/001 FI/Microsoft.
Besluit com(2016)490
 
13.05.2016  Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.
Richtlijn com(2016)248
 
04.05.2016  Globaliseringsfonds aanvraag EGF/2015/012 BE/Henegouwen machines.
Besluit com(2016)242
 
29.04.2016  Uitvoering van de door COGECA, ETF en Europêche gesloten overeenkomst van 21 mei 2012 betreffende uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij van de IAO uit ...
Richtlijn com(2016)235
 
14.04.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Griekenland - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.
Besluit com(2016)210
 
07.04.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Frankrijk - EGF/2015/010 FR/MoryGlobal.
Besluit com(2016)185
 
08.03.2016  Wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten.
Richtlijn com(2016)128
 
22.02.2016  Globaliseringsfonds EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2016)78
 
16.02.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Zweden - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks.
Besluit com(2016)61
 
15.02.2016  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2016)71
 
20.01.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van België - EGF/2015/007 BE/Henegouwen-Namen glas.
Besluit com(2016)1
 
02.12.2015  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten.
Richtlijn com(2015)615
 
06.11.2015  Globaliseringsfonds aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering.
Besluit com(2015)553
 
06.11.2015  Globaliseringsfonds aanvraag van Ierland - EGF/2015/006 IE/PWA International.
Besluit com(2015)555
 
07.08.2015  Globaliseringsfonds aanvraag van Italië - EGF/2015/004 IT/Alitalia.
Besluit com(2015)397
 
14.07.2015  Globaliseringsfonds aanvraag van België - EGF/2015/003 BE/Ford Genk.
Besluit com(2015)336
 
14.07.2015  Globaliseringsfonds aanvraag van Duitsland - EGF/2015/002 DE/Adam Opel.
Besluit com(2015)342
 
02.06.2015  Globaliseringsfonds aanvraag van Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom.
Besluit com(2015)232
 
15.04.2015  Globaliseringsfonds EGF/2015/000 TA 2015 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2015)156