1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 218 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.09.2020  Tussentijdse evaluatie van het steunprogramma voor structurele hervormingen.
Verslag com(2020)603
 
09.07.2020  Gereedmaken voor veranderingen Mededeling over de gereedheid aan het einde van de overgangsperiode die is overeengekomen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
Mededeling com(2020)324
 
18.06.2020  Implementation of Community assistance under Regulation 389/2006 establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish ...
com(2020)238
 
18.06.2020  Verslag over de uitvoering van Verordening 866/2004 en over de situatie die het gevolg is van de toepassing van deze verordening in 2019.
com(2020)239
 
03.02.2020  BESLUIT VAN DE RAAD waarbij machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk.
Aanbeveling com(2020)35
 
20.12.2017  Aanvulling van het Raadsbesluit van 22 mei 2017 mbt de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de voorwaarden voor zijn terugtrekking uit de EU.
Aanbeveling com(2017)830
 
03.05.2017  Raadsbesluit tot machtiging van de Commissie onderhandelingen te openen over een akkoord met het Verenigd Koninkrijk over de voorwaarden voor de terugtrekking uit de EU.
Aanbeveling com(2017)218
 
07.02.2013  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)31
 
07.02.2013  Impact assessment accompanying the document: measures to ensure a high level of network and information security across the Union.
swd(2013)32
 
03.02.2012  Capital movements and investments in the EU - Commission services' paper on market monitoring.
Werkdocument Europese Commissie swd(2012)6
 
04.02.2011  PUBLIC CONSULTATION: Towards a Coherent European Approach to Collective Redress.
Werkdocument Europese Commissie sec(2011)173
 
12.05.2010  Europees nabuurschapsbeleid: een balans {SEC(2010) 513 definitief} {SEC(2010) 514 definitief} {SEC(2010) 515 definitief} {SEC(2010) 516 definitief} {SEC(2010) 517 ...
Mededeling com(2010)207
 
04.05.2010  Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European Neighbourhood Policy (ENP) Implementation of ...
sec(2010)513
 
04.05.2010  Document de travail des services de la Commission - Accompagnant la Communication de la Commission au Parlement europeen et au Conseil - Dresser le bilan de la politique ...
sec(2010)514
 
04.05.2010  Commission staff working document - Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European ...
sec(2010)515
 
04.05.2010  Commission staff working document - Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European ...
sec(2010)516
 
04.05.2010  Commission staff working document - Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European ...
sec(2010)517
 
04.05.2010  Commission staff working document - Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European ...
sec(2010)518
 
04.05.2010  Commission staff working document - Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European ...
sec(2010)519
 
04.05.2010  Commission staff working document - Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European ...
sec(2010)520
 
04.05.2010  Document de travail des services de la Commission - accompagnant la Communication de la Commission au Parlement europeen et au Conseil - Dresser le bilan de la politique ...
sec(2010)521
 
04.05.2010  Commission staff working document - Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European ...
sec(2010)522
 
04.05.2010  Commission staff working document - accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European ...
sec(2010)523
 
04.05.2010  Commission staff working document - Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European ...
sec(2010)524
 
04.05.2010  Commission staff working document - Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking stock of the European ...
sec(2010)525
 
07.10.2009  Report on the 2009 annual statement on the euro area and public finances.
Werkdocument Europese Commissie sec(2009)1120
 
14.09.2009  Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social ...
sec(2009)1168
 
14.09.2009  Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social ...
sec(2009)1169
 
14.09.2009  Commission staff working document - Accompanying document to the Report from the Commission to the Council annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) ...
sec(2009)1182
 
10.09.2009  Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee ...
sec(2009)1172
 
08.09.2009  Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Progress report on the implementation ...
sec(2009)1157
 
02.09.2009  AMENDING LETTER No 1 TO THE PRELIMINARY DRAFT BUDGET 2010 STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission.
Vaststelling begroting EU sec(2009)1133
 
02.09.2009  Commission staff working document accompanying the communication of the Commission on the establishment of a Joint EU Resettlement Programme and the proposal for a ...
sec(2009)1127
 
02.09.2009  Accompanying the communication of the Commission on the establishment of a joint EU resettlement programme and the proposal for a Decision of the European Parliament and ...
sec(2009)1128
 
28.08.2009  Staff Working Paper.
sec(2009)1124
 
18.08.2009  Commission staff working document on evaluating the Member States' replies to the questionnaire relating the application of Council Regulation (EC) no 1798/2003 ...
sec(2009)1121
 
06.08.2009  A progress report on the first three years of Horizon 2020.
Werkdocument Europese Commissie sec(2009)1118
 
05.08.2009  Results of the consultation on the education of children from a migrant background.
Werkdocument Europese Commissie sec(2009)1115
 
04.08.2009  Commission staff working document - Accompanying document to Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social ...
sec(2009)1060
 
04.08.2009  Commission staff working document accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and ...
sec(2009)1103
 
04.08.2009  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Europe's Digital ...
Mededeling sec(2009)1104
 
03.08.2009  5th Commission Summaryon the Implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive.
Werkdocument Europese Commissie sec(2009)1114
 
03.08.2009  Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord bilatéral entre la Communauté européenne et le Brésil sur l’acceptation réciproque ...
Besluit sec(2009)1097
 
03.08.2009  Commission staff working document accompanying the Report from the Commission on the implementation in 2005-2006 of Directive 2002/15/EC on the organisation of the ...
sec(2009)1099
 
03.08.2009  Commission staff working document - Accompanying the Report from the Commission on the implementation in 2005-2006 of Regulation (EEC) No 3820/85 on the harmonisation of ...
sec(2009)1100
 
31.07.2009  Feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2006-2010)- programme de travail 2009-2010.
Werkdocument Europese Commissie sec(2009)1113
 
30.07.2009  Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à entamer des négociations sur la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le ...
Aanbeveling sec(2009)1081
 
30.07.2009  Commission staff working document accompanying the report from the Commission to the budgetary authority on guarantees covered by the general budget - Situation at 31 ...
sec(2009)1063
 
29.07.2009  Commission staff working document - Accompanying document to the Commission's proposal for a Council Regulation establishing a long-term plan for the anchovy stock in ...
sec(2009)1076
 
29.07.2009  Begeleidend document bij het Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor het ansjovisbestand in de Golf van Biskaje en de ...
Werkdocument Europese Commissie sec(2009)1077