1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 189 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
21.05.2008  Standpunt in de Associatieraad EG-Jordanië wat betreft de opstelling van een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven voor de producten in bijlage IV bij de ...
Besluit com(2008)309
 
28.04.2008  Sluiting van de overeenkomst met Oekraïne met betrekking tot het in stand houden van verbintenissen inzake de handel in diensten, vervat in de partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2008)220
 
28.04.2008  Ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met Oekraïne met betrekking tot het in stand houden van verbintenissen inzake de handel in diensten, vervat in ...
Besluit com(2008)222
 
24.04.2008  Wijziging van Verordening 1371/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op gewalste platte producten met georiënteerde korrel van siliciumstaal uit de VS ...
Verordening com(2008)212
 
01.04.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 397/2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van katoenhoudend beddenlinnen uit Pakistan.
Verordening com(2008)166
 
18.03.2008  Ondertekening en voorlopige toepassing van de economische partnerschapsovereenkomst met de Cariforum-staten.
Besluit com(2008)155
 
15.02.2008  Beëindiging van het gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 met betrekking tot het antidumpingrecht op ...
Verordening com(2008)84
 
28.01.2008  Instelling van een definitief antidumpingrecht op ferrosilicium uit China, Egypte, Kazachstan, Macedonië en Rusland.
Verordening com(2008)34
 
28.01.2008  Handhaving van Verordening 71/97 tot uitbreiding van het antidumpingrecht op rijwielen uit China tot bepaalde onderdelen van rijwielen uit China.
Verordening com(2008)36
 
23.01.2008  Standpunt van de EG in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Oekraïne tot de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2008)24
 
21.12.2007  Toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011.
Verordening com(2007)857
 
06.12.2007  Standpunt van de EG in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Kaapverdië tot de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2007)784
 
17.10.2007  Intrekking van Verordening (EG) nr. 152/2002 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS- en EG-ijzer- en staalproducten uit de voormalige Joegoslavische Republiek ...
Verordening com(2007)436
 
17.10.2007  Standpunt van de EG ten aanzien van een besluit van de Stabilisatie- en Associatieraad EG - Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot wijziging van protocol 2 ...
Besluit com(2007)437
 
02.10.2007  Intrekking van de bij Verordening 1050/2002 ingestelde antidumpingrechten op opneembare compact discs uit Taiwan, zodat deze kunnen worden terugbetaald of ...
Verordening com(2007)561
 
14.09.2007  Instelling van een antidumpingrecht op geïntegreerde elektronische compacte fluorescentielampen (CFL-i's) uit China naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het ...
Verordening com(2007)550
 
24.07.2007  Gemeenschappelijk standpunt in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico met betrekking tot de tenuitvoerlegging van artikel 9 van Besluit 2/2001 van de Gezamenlijke Raad inzake de ...
Besluit com(2007)441
 
05.07.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 397/2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van katoenhoudend beddenlinnen uit Pakistan.
Verordening com(2007)388
 
23.05.2007  Bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil.
Richtlijn com(2007)264
 
27.03.2007  Instelling van een definitief antidumpingrecht op ammoniumnitraat uit Oekraïne naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen, ...
Verordening com(2007)156
 
07.02.2007  Standpunt van de EG in het Associatiecomité EU-Chili over het opstellen van een lijst van scheidsrechters overeenkomstig artikel 185, lid 2, van de ...
Besluit com(2007)47
 
18.12.2006  Uitbreiding van het bij Verordening (EG) nr. 398/2004 ingestelde definitieve antidumpingrecht op de invoer van silicium uit China tot de invoer van uit Korea verzonden ...
Verordening com(2006)826
 
29.11.2006  Verslag van de Commissie aan de Raad over de vraag of El Salvador de verplichtingen heeft nageleefd van artikel 9, lid 2, van Verordening 980/2005 houdende toepassing ...
Verslag com(2006)731
 
28.11.2006  .
Verordening com(2006)738
 
21.11.2006  Wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2042/2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan.
Verordening com(2006)702
 
31.10.2006  Standpunt van de EG over het besluit van de Algemene Raad van de WTO om het transparantiemechanisme voor regionale handelsovereenkomsten voorlopig toe te passen.
Beschikking com(2006)644
 
27.10.2006  Standpunt van de EG in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Vietnam tot de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2006)659
 
04.10.2006  Tenuitvoerlegging van de overeenkomst die door de EG is gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994, houdende ...
Verordening com(2006)572
 
02.10.2006  Standpunt van de EG in de Samenwerkingsraad EU/Zuid-Afrika over de wijziging van de relevante bijlagen bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking ...
Besluit com(2006)561
 
29.09.2006  Ondertekening van een aanvullend protocol inzake conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de associatieovereenkomst met Bulgarije.
Besluit com(2006)559
 
30.08.2006  Instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde kunststof zakken uit China en Thailand en tot staking van de procedure betreffende de invoer van ...
Verordening com(2006)470
 
30.08.2006  Instelling van een definitief antidumpingrecht op schoeisel met bovendeel van leder uit China en Vietnam.
Verordening com(2006)472
 
04.08.2006  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1470/2001 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van geïntegreerde elektronische compacte fluorescentielampen ...
Verordening com(2006)439
 
06.06.2006  Instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, uit Kroatië, Oekraïne, Roemenië en Rusland, tot intrekking ...
Verordening com(2006)268
 
06.06.2006  Ontwerp voor besluit nr. X/2006 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst ...
Beschikking sec(2006)687
 
04.04.2006  Wijziging van Verordening (EG) nr. 397/2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van katoenhoudend beddenlinnen uit Pakistan.
Verordening com(2006)158
 
22.12.2005  Instelling van definitieve antidumpingrechten en tot definitieve inning van de voorlopige antidumpingrechten op gekweekte zalm uit Noorwegen.
Verordening com(2005)688
 
28.10.2005  Goedkeuring van de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s).
Besluit com(2005)538
 
17.10.2005  Wijziging van Verordening (EEG) nr. 3068/92 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op kaliumchloride uit Belarus en Rusland.
Verordening com(2005)496
 
18.07.2005  Wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op stapelvezels van polyester uit China en Saoedi-Arabië.
Verordening com(2005)316
 
27.06.2005  Instelling van een definitief antidumpingrecht op bariumcarbonaat uit China.
Verordening com(2005)279
 
04.05.2005  Ondertekening van een overeenkomst met Zwitserland betreffende de herziening van de overeenkomst inzake onderlinge erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling tussen de ...
Besluit com(2005)183
 
17.12.2004  Ondertekening en voorlopige toepassing van een bilaterale overeenkomst met Belarus inzake de handel in textielproducten.
Besluit com(2004)812
 
14.12.2004  Gemeenschappelijk standpunt in de Gezamenlijke Raad EU-Mexico met betrekking tot een rectificatie van Besluit 3/2004 van de Gezamenlijke Raad EU Mexico van 29 juli 2004.
Besluit com(2004)805
 
15.10.2004  Gemeenschappelijk standpunt in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico met betrekking tot de wijzigingen van Besluit 2/2001 van de Gezamenlijke Raad.
Besluit com(2004)673
 
14.09.2004  Instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van touw van synthetische vezel uit India.
Verordening com(2004)591
 
10.06.2004  Gemeenschappelijk standpunt in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico met betrekking tot de wijzigingen van Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad.
Besluit com(2004)419
 
19.05.2004  Wijziging van Verordening 1599/99 tot instelling van een definitief antisubsidierecht op roestvrij staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit India.
Verordening com(2004)388
 
19.05.2004  Wijziging van Verordening 1601/1999 tot instelling van een definitief antisubsidierecht op roestvrij staaldraad met een diameter van minder dan 1 mm uit India.
Verordening com(2004)389
 
19.05.2004  Ondertekening en voorlopige tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het ...
Beschikking sec(2004)640