1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 27 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
23.11.1994  Verdere ontwikkeling van mobiele communicatie en Personal Communications in de EU.
Resolutie (Raad) com(1994)492
 
17.11.1993  Kader voor het gemeenschappelijke beleid inzake digitale video-omroep.
Resolutie (Raad) com(1993)557
 
15.11.1993  Beginselen voor de universele dienstverlening in de telecommunicatiesector.
Resolutie (Raad) com(1993)543
 
28.04.1993  .
Resolutie (Raad) com(1993)159
 
27.04.1993  Invoering van persoonlijke satellietcommunicatiediensten in de EG.
Resolutie (Raad) com(1993)171
 
24.07.1992  Bevordering van samenwerking op europese schaal op het gebied van nummeringsplannen voor telecommunicatiediensten met inbegrip van de invoering van een europees ...
Resolutie (Raad) com(1992)344
 
11.05.1992  Voorstel voor een gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie inzake onderhandelingen over de intellectuele- eigendomsaspecten van overeenkomsten voor ...
Verklaring com(1992)202
 
13.09.1990  Opening van onderhandelingen met het oog op de toetreding van de EG tot het verdrag van de raad van Europa tot bescherming van het individu in verband met de ...
Aanbeveling com(1990)314
 
18.07.1990  .
Resolutie (Raad) com(1990)314
 
11.06.1990  Uitbreiding van de Europese samenwerking inzake radiofrequenties, inzonderheid met betrekking tot diensten met een paneuropese dimensie.
Resolutie (Raad) com(1990)171
 
06.12.1988  Versterken van de verdere coordinatie van de invoering van het digitale netwerk voor geintegreerde diensten (isdn) in de gemeenschap tot 1992.
Resolutie (Raad) com(1988)695
 
21.06.1988  Ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor telecommunicatiediensten en -apparatuur tot 1992.
Resolutie (Raad) com(1988)336
 
31.05.1988  Overgang van het eurotra-programma naar de derde fase.
Besluit com(1988)270
 
24.07.1987  Voorstel tot reglementering van de raad betreffende een aktie van de gemeenschap op het vlak van de informatie-technologie en de telecommunicatie, toegepast op de ...
Verordening com(1987)352
 
23.07.1987  Europees programma voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van informatietechnologie (esprit).
Verordening com(1987)313
 
14.06.1982  .
Beschikking com(1982)361
 
05.05.1982  .
Beschikking com(1982)251
 
13.07.1981  .
Beschikking com(1981)386
 
30.09.1980  .
Beschikking com(1980)552
 
09.06.1980  .
Beschikking com(1980)314
 
28.05.1979  .
Beschikking com(1979)284
 
08.07.1977  .
Beschikking com(1977)312