ECFIN - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 24 oktober 2020
kalender

ECFIN

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 188 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Griekenland om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)449
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Cyprus om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)454
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening 2020/672 aan Polen om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)455
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Litouwen om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)463
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening 2020/672 aan Malta om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)464
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Kroatië om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)465
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening 2020/672 aan Italië om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)466
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Slovenië om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)467
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening 2020/672 aan Letland om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)468
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening 2020/672 aan Spanje om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)469
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Bulgarije om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)470
 
22.04.2020  Besluit (EU) 2020/701 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 betreffende de toekenning van macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en ...
Besluit com(2020)163
 
02.04.2020  Instelling van een Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE) naar aanleiding van de uitbraak van ...
Verordening com(2020)139
 
04.03.2020  Bestaan van een buitensporig tekort in Roemenië.
Besluit com(2020)89
 
06.09.2019  Toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Jordanië.
Besluit com(2019)411
 
09.03.2018  Toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne.
Besluit com(2018)127
 
29.09.2017  Toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië.
Besluit com(2017)559
 
20.09.2017  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor ...
Verordening com(2017)538
 
20.09.2017  Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG over verzekering en herverzekering (Solvabiliteit II).
Richtlijn com(2017)537
 
20.09.2017  Wijziging van verordeningen over toezichthoudende autoriteiten voor banken, verzekeringen en effecten en markten en verschillende verordeningen over financiële ...
Verordening com(2017)536
 
13.01.2017  Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Moldavië.
Besluit com(2017)14
 
14.09.2016  Wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financiering van projecten buiten de Unie.
Besluit com(2016)583
 
14.09.2016  Wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds.
Verordening com(2016)582
 
14.09.2016  Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese ...
Verordening com(2016)597
 
07.07.2016  Raadsbesluit waarbij wordt vastgesteld dat Portugal geen effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van de Raad van juni 2013 over terugdringen van het ...
Aanbeveling com(2016)293
 
07.07.2016  Raadsbesluit waarbij wordt vastgesteld dat Spanje geen effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van de Raad van juni 2013 over terugdringen van het ...
Aanbeveling com(2016)294
 
05.07.2016  Wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.
Richtlijn com(2016)450
 
29.06.2016  Toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Jordanië.
Besluit com(2016)431
 
13.04.2016  Wijziging verordening (EU) nr. 258/2014 voor een Unieprogramma ter ondersteuning van activiteiten mbt financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen, 2014-2020.
Verordening com(2016)202
 
12.02.2016  Toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Tunesië.
Besluit com(2016)67
 
14.09.2015  Wijziging van Verordening 609/2014 betreffende de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en het voorzien in kasmiddelen.
Verordening com(2015)447
 
22.07.2015  Wijziging van Verordening 407/2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme.
Verordening com(2015)372
 
27.05.2015  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/463/EU inzake de goedkeuring van het macro-economische aanpassingsprogramma voor Cyprus.
Besluit com(2015)237
 
13.05.2015  Intrekking van Besluit 2013/319/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort op Malta.
Aanbeveling com(2015)242
 
13.05.2015  Intrekking van Beschikking 2009/589/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Polen.
Aanbeveling com(2015)243
 
13.05.2015  BESLUIT VAN DE RAAD waarbij wordt vastgesteld dat het Verenigd Koninkrijk geen effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van de Raad van 2 december 2009.
Aanbeveling com(2015)244
 
13.01.2015  Europees Fonds voor Strategische Investeringen.
Verordening com(2015)10
 
08.01.2015  Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne.
Besluit com(2015)5
 
26.08.2014  Aanpassing implementatiebesluit EU 2013/463 betreft goedkeuring van het macro-economisch aanpassingsprogramma voor Cyprus.
Besluit com(2014)541
 
01.07.2014  Wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Litouwen.
Verordening com(2014)447
 
04.06.2014  Aanneming van de euro door Litouwen op 1 januari 2015.
Besluit com(2014)324
 
04.06.2014  Wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 inverband met de invoering van de euro in Litouwen .
Verordening com(2014)325
 
02.06.2014  Intrekking van Besluit 2010/290/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Slowakije.
Besluit com(2014)430
 
02.06.2014  Intrekking van Besluit 2010/287/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Nederland.
Aanbeveling com(2014)433
 
02.06.2014  Intrekking van Besluit 2010/407/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Denemarken.
Aanbeveling com(2014)434
 
02.06.2014  Intrekking van Besluit 2010/282/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Oostenrijk.
Aanbeveling com(2014)435
 
02.06.2014  Intrekking van Besluit 2010/284/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Tsjechië.
Aanbeveling com(2014)436
 
02.06.2014  Intrekking van Besluit 2010/283/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in België.
Aanbeveling com(2014)437
 
19.03.2014  Goedkeuring van de update van het macro-economisch aanpassingsprogramma voor Portugal.
Besluit com(2014)184
 
19.03.2014  Amendering van implementatiebesluit 2011/344/EU over het verlenen van financiële steun aan Portugal.
Besluit com(2014)185