1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 278 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
09.07.2020  Verslag over het mededingingsbeleid 2019.
Verslag com(2020)302
 
17.06.2020  WITBOEK over het tot stand brengen van een gelijk speelveld wat betreft buitenlandse subsidies.
Witboek com(2020)253
 
15.07.2019  Verslag over het mededingingsbeleid 2018.
Verslag com(2019)339
 
28.01.2019  Handhaving van het mededingingsrecht in de farmaceutische sector (2009-2017) Samenwerking tussen Europese mededingingsautoriteiten voor betaalbare, innoverende ...
Verslag com(2019)17
 
26.10.2018  Toepassing van de mededingingsregels van de Unie op de landbouwsector.
Verslag com(2018)706
 
18.06.2018  Verslag over het mededingingsbeleid 2017.
Verslag com(2018)482
 
14.06.2018  Annual report on competition policy.
ini(2018)2102
 
31.05.2017  Verslag over het mededingingsbeleid 2016.
Verslag com(2017)285
 
31.05.2017  Accompanying the document: Report on Competition Policy 2016.
swd(2017)175
 
10.05.2017  Eindverslag over sectoronderzoek naar e-commerce.
Verslag com(2017)229
 
10.05.2017  Accompanying the document: Final report on the E-commerce Sector Inquiry.
swd(2017)154
 
22.03.2017  IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member ...
swd(2017)114
 
22.03.2017  Samenvatting van de effectbeoordeling bij de voorgestelde richtlijn tot toekenning van effectievere handhavingsbevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2017)115
 
22.03.2017  IMPLEMENTATION PLAN Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member ...
swd(2017)116
 
30.11.2016  Eindverslag van het sectoronderzoek naar capaciteitsmechanismen.
Verslag com(2016)752
 
30.11.2016  Accompanying the document: Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms.
swd(2016)385
 
27.06.2016  Ondertekening van de overeenkomst tussen de EU en Canada betreffende de toepassing van hun mededingingsrecht.
Besluit com(2016)421
 
27.06.2016  Sluiting van een overeenkomst tussen de EU en Canada betreffende de toepassing van hun mededingingsrecht.
Besluit com(2016)423
 
15.06.2016  Verslag over het mededingingsbeleid 2015.
Verslag com(2016)393
 
15.06.2016  Accompanying the document: Report on Competition Policy 2015.
swd(2016)198
 
09.06.2016  Annual report on EU competition policy.
ini(2016)2100
 
17.03.2016  Werking verordening 267/2010 over toepassen art. 101, lid 3 VwEU op groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de ...
Verslag com(2016)153
 
17.03.2016  Accompanying the document: functioning of Commission Regulation (EC) No 267/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty to certain categories of agreements, ...
swd(2016)62
 
17.03.2016  Executive summary accompanying the document: functioning of Commission Regulation (EU) No 267/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the functioning ...
swd(2016)63
 
04.06.2015  Verslag over het mededingingsbeleid 2014.
Verslag com(2015)247
 
04.06.2015  Accompanying the document: Competition Policy 2014.
swd(2015)113
 
09.07.2014  Witboek Naar een effectievere EU-concentratiecontrole.
Witboek com(2014)449
 
09.07.2014  Tien jaar handhaving van de mededingingsregels op grond van Verordening nr. 1/2003: Resultaten en toekomstperspectieven.
Mededeling com(2014)453
 
09.07.2014  Impact assessment accompanying the document: WHITE PAPER Towards more effective EU merger control.
swd(2014)217
 
09.07.2014  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij WITBOEK Naar een effectievere EU-concentratiecontrole.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)218
 
09.07.2014  Accompanying the document: WHITE PAPER Towards more effective EU merger control.
swd(2014)221
 
09.07.2014  Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003 accompanying the document: Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Future ...
swd(2014)230
 
09.07.2014  Enhancing competition enforcement by the Member States' competition authorities: institutional and procedural issues accompanying the document: Ten Years of Antitrust ...
swd(2014)231
 
28.05.2014  Common methodology for State aid evaluation.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)179
 
06.05.2014  Verslag over het mededingingsbeleid 2013.
Verslag com(2014)249
 
06.05.2014  Accompanying the document: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE ...
swd(2014)148
 
25.06.2013  Naar een effectievere controle op fusies.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)239
 
11.06.2013  IMPACT ASSESSMENT REPORT Damages actions for breach of the EU antitrust rules accompanying the proposal: rules governing actions for damages under national law for ...
swd(2013)203
 
11.06.2013  EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Damages actions for breach of the EU antitrust rules accompanying the proposal: rules governing actions for damages under ...
swd(2013)204
 
11.06.2013  Implementation plan accompanying the document: rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member ...
swd(2013)270
 
10.06.2013  EU competition policy. Annual report.
ini(2013)2075
 
07.05.2013  Verslag over het mededingingsbeleid 2012.
Verslag com(2013)257
 
07.05.2013  Accompanying the document […] REPORT FROM THE COMMISSION on Competition Policy 2012.
swd(2013)159
 
29.04.2013  Guide to the application of the EU rules on state aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)53
 
21.12.2012  Scorebord Staatssteun - Verslag over door de EU-lidstaten verleende staatssteun - Editie 2012.
Verslag com(2012)778
 
21.12.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Facts and figures on State aid in the EU Member States - 2012 Update - Accompanying the document State aid Scoreboard 2012 Update ...
sec(2012)443;swd(2012)443
 
25.10.2012  Application of Directive 2004/25/EC on takeover bids.
ini(2012)2262
 
30.05.2012  Verslag over mededingingsbeleid 2011.
Mededeling com(2012)253
 
30.05.2012  COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION on Competition Policy 2011.
sec(2012)141;swd(2012)141
 
08.05.2012  Modernisering van het EU-staatssteunbeleid.
Mededeling com(2012)209