1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 223 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
07.08.2014  Verslag zoals bepaald in artikel 67, lid 1, van Verordening (EU) nr. 305/2011 betreffende bouwproducten.
Verslag com(2014)511
 
30.07.2014  Het jaarlijkse werkprogramma van de Unie voor Europese normalisatie voor 2015.
Mededeling com(2014)500
 
17.07.2014  Information Note to EU business operating and/or investing in Crimea/Sevastopol.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)300
 
02.07.2014  Groen actieplan voor het mkb - Het mkb in staat stellen om milieu-uitdagingen om te zetten in zakenkansen.
Mededeling com(2014)440
 
02.07.2014  List of EU actions supporting SMEs in a green economy accompanying the document: GREEN ACTION PLAN FOR SMEs Enabling SMEs to turn environmental challenges into business ...
swd(2014)213
 
26.06.2014  Pharmaceutical industry: a strategic sector for the European economy.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)216
 
24.06.2014  State of play on implementation of the Commission Communication Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe of 11 June 2013 (COM(2013) 407).
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)215
 
24.06.2014  "New Deal" voor de Europese defensie Routekaart voor de uitvoering van Mededeling COM (2013) 542; Naar een meer competitieve en efficiënte defensie- en veiligheidssector.
Verslag com(2014)387
 
17.06.2014  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verspreiding van gegevens ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)184
 
17.06.2014  Impact assessment accompanying the document: dissemination of Earth observation satellite data for commercial purposes.
swd(2014)185
 
28.05.2014  Progress report on the 2013 activities of the world forum for harmonisation of vehicle regulations (unece wp.29).
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)178
 
26.05.2014  Herziening van de lijst van voor de EU kritieke grondstoffen en de uitvoering van het grondstoffeninitiatief .
Mededeling com(2014)297
 
26.05.2014  Implementation of the Raw Materials Initiative accompanying the document: review of the list of critical raw materials for the EU and the implementation of the Raw ...
swd(2014)171
 
12.05.2014  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gastoestellen.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)150
 
12.05.2014  Impact assessment accompanying the document: appliances burning gaseous fuels.
swd(2014)151
 
27.03.2014  Impact assessment accompanying the document: Commission legislative proposal for a revision of Directive 2000/9/EC relating to cableway installations designed to carry ...
swd(2014)116
 
27.03.2014  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende kabelbaaninstallaties ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)117
 
27.03.2014  Impact assessment accompanying the document: personal protective equipment.
swd(2014)118
 
27.03.2014  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende persoonlijke ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)119
 
19.03.2014  Rapport over de geavanceerde maakindustrie en schone productie.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)120
 
21.02.2014  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een Verordening betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen.
Mededeling com(2014)107
 
06.02.2014  Voortgangsverslag over het aangaan van nuttige relaties tussen de EU en het Europees Ruimteagentschap.
Verslag com(2014)56
 
31.01.2014  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Verordeningen ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)32
 
31.01.2014  Impact assessment accompanying the document: Amendment of Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 as regards the reduction of pollutant emissions from road ...
swd(2014)33
 
22.01.2014  Naar een Europese industriële renaissance.
Mededeling com(2014)14
 
22.01.2014  Toekomstvisie voor de interne markt voor industriële producten.
Mededeling com(2014)25
 
22.01.2014  State of the Industry, Sectoral overview and Implementation of the EU Industrial Policy.
swd(2014)14
 
22.01.2014  Part 1: Evaluation of the Internal Market Legislation for Industrial Products.
swd(2014)23
 
20.11.2013  Tussentijdse evaluatie van het Europees programma voor monitoring van de aarde (GMES) en zijn initiële operationele diensten (2011-2013).
Verslag com(2013)805
 
12.11.2013  Controle van het Europees regelgevend kader voor typegoedkeuring van motorvoertuigen.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)466
 
25.09.2013  Eventuele nieuwe etiketteringsvoorschriften voor textielproducten en over een studie naar allergene stoffen in textielproducten.
Verslag com(2013)656
 
23.09.2013  Implementeren actieplan voor ontwerp-gedreven innovatie.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)380
 
20.09.2013  Presteren lidstaten op het terrein van concurrentievermogen en implementatie van het industriebeleid van de EU.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)346
 
16.08.2013  Leidraad inzake het begrip "rechtmatig in de handel gebracht" in Verordening (EG) nr. 764/2008 inzake wederzijdse erkenning.
Werkdocument Europese Commissie com(2013)592
 
01.08.2013  Role for Europe within a Global Space Exploration Endeavour.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)301
 
01.08.2013  OPPORTUNITIES FOR SMEs IN AFRICA.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)302
 
31.07.2013  Jaarlijkse werkprogramma van de Unie voor Europese normalisatie.
Mededeling com(2013)561
 
24.07.2013  Naar een meer competitieve en efficiënte defensie- en veiligheidssector.
Mededeling com(2013)542
 
24.07.2013  Defence accompanying the document: Towards a more competitive and efficient defence and security sector.
swd(2013)279
 
12.07.2013  Progress report on the 2012 activities of the world forum for harmonisation of vehicle regulations.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)276
 
24.06.2013  Implementatie van het Grondstoffeninitiatief.
Verslag com(2013)442
 
11.06.2013  Actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa.
Mededeling com(2013)407
 
10.06.2013  Rapportage europees concurrentievermogen 2013: op weg naar een kennis-gedreven reïndustrialisatie.
Mededeling swd(2013)347
 
30.05.2013  Vierde verslag toepassing Richtlijn 93/7/EEG over de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht.
Verslag com(2013)310
 
30.05.2013  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het document Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)188
 
30.05.2013  DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION ANALYSE D'IMPACT Accompagnant le document: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la ...
swd(2013)189
 
29.05.2013  Impact assessment accompanying the document: Copernicus Programme.
swd(2013)190
 
29.05.2013  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ...
swd(2013)191
 
18.03.2013  Transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de openbare stelsels van ...
com(2013)168
 
28.02.2013  Guidelines on financial incentives for clean and energy efficient vehicles.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)27