1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 533 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.07.2021  Mental Health in the Digital World of Work.
ini(2021)2098
 
04.06.2021  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Guidance on Article 17 of Directive 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market.
Mededeling com(2021)288
 
03.06.2021  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation of Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services ...
Verslag com(2021)290
 
03.06.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit.
Verordening com(2021)281
 
26.05.2021  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European ...
Mededeling com(2021)262
 
20.05.2021  Towards a European Digital Public Sphere.
ini(2021)2047
 
03.05.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied ...
com(2021)225
 
21.04.2021  Regulation on machinery products.
Verordening com(2021)202
 
21.04.2021  Vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie (wet op de artificiële intelligentie) en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen ...
Verordening com(2021)206
 
21.04.2021  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Fostering a ...
Mededeling com(2021)205
 
19.03.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027.
com(2021)146
 
11.03.2021  Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to Support Recovery and Transformation.
ini(2021)2017
 
09.03.2021  Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium.
Mededeling com(2021)118
 
17.12.2020  Report on Artificial Intelligence in a Digital Age.
ini(2020)2266
 
16.12.2020  EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk.
join(2020)18
 
16.12.2020  Maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie.
Richtlijn com(2020)823
 
15.12.2020  Effectiviteit van de invoering van het uniforme Europese alarmnummer “112”.
Verslag com(2020)808
 
15.12.2020  Betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (wet inzake digitale markten).
Verordening com(2020)842
 
15.12.2020  Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten).
Verordening com(2020)825
 
03.12.2020  Europese media in het digitale decennium: Een actieplan ter ondersteuning van het herstel en de transformatie.
Mededeling com(2020)784
 
02.12.2020  Beoordeling samenwerking tussen de beheerder van .eu-register en EUIPO om speculatieve en nepregistraties van domeinnamen te bestrijden, overeenkomstig Verordening ...
Verslag com(2020)775
 
30.11.2020  Eerste beoordeling op korte termijn van de verordening inzake geoblocking.
Verslag com(2020)766
 
22.10.2020  Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers.
ini(2020)2216
 
08.10.2020  Citizens’ dialogues and Citizens’ participation in the EU decision-making.
ini(2020)2201
 
19.02.2020  Tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van het .eu-topniveaudomein van april 2017 tot april 2019.
Verslag com(2020)63
 
19.02.2020  COMMISSION COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A European strategy for ...
Mededeling com(2020)66
 
19.02.2020  WITBOEK over kunstmatige intelligentie - een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen.
com(2020)65
 
19.02.2020  COMMISSION COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Shaping Europe's digital ...
Mededeling com(2020)67
 
29.01.2020  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EP, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE CoR Secure 5G deployment in the EU - Implementing the EU ...
Mededeling com(2020)50
 
29.11.2019  Evaluatie van de roamingmarkt.
Verslag com(2019)616
 
28.10.2019  Beoordeling coherentie aanpak van lidstaten mbt identificatie aanbieders van essentiële diensten houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau Wbni in de ...
Verslag com(2019)546
 
29.05.2019  Richtsnoeren over de verordening inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU.
Mededeling com(2019)250
 
30.04.2019  Uitvoering van de bepalingen van Verordening (EU) 2015/2120 betreffende open-internettoegang.
Verslag com(2019)203
 
08.04.2019  Vertrouwen kweken in mensgerichte kunstmatige intelligentie.
Mededeling com(2019)168
 
12.12.2018  Tenuitvoerlegging van Verordening 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatie­netwerken binnen de Unie, als gewijzigd bij Verordeningen 2015/2120 en ...
Verslag com(2018)822
 
07.12.2018  Gecoördineerd plan inzake kunstmatige intelligentie.
Mededeling com(2018)795
 
06.09.2018  Evaluatie van Europeana en de te volgen weg.
Verslag com(2018)612
 
27.06.2018  Toepassing van Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatie­netwerken met hoge snelheid.
Verslag com(2018)492
 
26.04.2018  Bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering.
Mededeling com(2018)236
 
25.04.2018  Kunstmatige intelligentie voor Europa.
Mededeling com(2018)237
 
25.04.2018  Naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte.
Mededeling com(2018)232
 
25.04.2018  Mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt; de burger "empoweren" en bouwen aan een gezondere maatschappij.
Mededeling com(2018)233
 
15.03.2018  Language equality in the digital age.
ini(2018)2028
 
04.12.2017  Tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van het .eu-topniveaudomein.
Verslag com(2017)725
 
28.09.2017  Bestrijding van illegale online-inhoud - Naar een grotere verantwoordelijkheid voor onlineplatforms.
Mededeling com(2017)555
 
13.09.2017  Evaluatie van het Agentschap van de EU voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa).
Verslag com(2017)478
 
13.09.2017  NIS-richtlijn ten volle benutten - naar de doeltreffende uitvoering van Richtlijn 2016/1148 houdende maatregelen voor beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.
Mededeling com(2017)476
 
13.09.2017  Assessment of the EU 2013 cybersecurity strategy.
swd(2017)295
 
10.01.2017  Verordening betreffende privacy en elektronische communicatie.
Verordening com(2017)10
 
10.01.2017  "Bouwen aan een Europese data-economie".
Mededeling com(2017)9