1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 268 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
15.07.2014  Groenboek hoe het meest uit Europa's traditionele kennis te halen: uitbreiding van de beschermde geografische aanduiding naar niet-industriële producten.
Groenboek com(2014)469
 
15.07.2014  Bestrijding van oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen.
Mededeling com(2014)472
 
02.07.2014  Gemaakte vorderingen bij de hervorming van de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) naar aanleiding van de aanbevelingen in het verslag Maystadt.
Verslag com(2014)396
 
01.07.2014  Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan.
Mededeling com(2014)392
 
05.06.2014  Juridische obstakels voor het vrij verkeer van middelen tussen instellingen binnen één enkele liquiditeitssubgroep.
Verslag com(2014)327
 
15.05.2014  Een hervormde financiële sector voor Europa.
Mededeling com(2014)279
 
15.05.2014  Economic Review of the Financial Regulation Agenda Chapters 1 to 4 accompanying the document: reformed financial sector for Europe.
swd(2014)158
 
05.05.2014  Haalbaarheid van een netwerk van kleinere ratingbureaus.
Verslag com(2014)248
 
05.05.2014  Accompanying the document: feasibility of a network of smaller credit rating agencies.
swd(2014)146
 
28.04.2014  Verslag Europese financiële stabiliteit en integratie, 2013.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)170
 
09.04.2014  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)123
 
09.04.2014  Impact assessment accompanying the document: single-member private limited liability companies.
swd(2014)124
 
09.04.2014  Implementation Plan Accompanying Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on single-member private limited liability companies.
swd(2014)125
 
09.04.2014  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het aanmoedigen ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)126
 
09.04.2014  Impact assessment accompanying the document: amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as ...
swd(2014)127
 
09.04.2014  Implementation Plan accompanying the document: amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as ...
swd(2014)128
 
31.03.2014  Access to insurance for services provided in another Member State.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)130
 
31.03.2014  Samenvatting van de effectbeoordeling Begeleidend document bij de Mededeling Een EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)131
 
27.03.2014  Lange termijn financiering van de Europese economie.
Mededeling com(2014)168
 
27.03.2014  Benutten van het potentieel van crowdfunding in de EU.
Mededeling com(2014)172
 
27.03.2014  Impact assessment accompanying the document: activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast).
swd(2014)103
 
27.03.2014  Implementation plan accompanying the document: activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORP II) (recast).
swd(2014)104
 
27.03.2014  Long-Term Financing of the European Economy accompanying the document: Long-Term Financing of the European Economy.
swd(2014)105
 
27.03.2014  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)102
 
18.03.2014  Vrij verkeer van kapitaal in de EU.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)115
 
04.03.2014  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een Richtlijn inzake de depositogarantiestelsels [herschikking] 2010/0207 (COD).
Mededeling com(2014)140
 
29.01.2014  Executive summary of the impact assessment accompanying the document: PROPOSAL OF A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on structural measures ...
swd(2014)31
 
29.01.2014  Impact assessment accompanying the document: structural measures improving the resilience of EU Credit Institutions and the Proposal for a Regulation of the European ...
swd(2014)30
 
16.12.2013  Een stappenplan voor de voltooiing van de interne markt voor pakketbezorging - Vertrouwen scheppen in bezorgdiensten en onlineverkoop stimuleren.
Mededeling com(2013)886
 
13.12.2013  Evaluatie van Verordening (EU) nr. 236/2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Verslag com(2013)885
 
28.11.2013  Impact assessment accompanying the document: protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and ...
swd(2013)471
 
28.11.2013  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)472
 
28.11.2013  Implementation Plan accompanying the document: protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and ...
swd(2013)493
 
13.11.2013  Interne markt voor groei en banen: analyse van gemaakte voortgang en van de nog bestaande belemmeringen in de lidstaten - bijdrage aan het jaarlijkse groeirapport 2014.
Verslag com(2013)785
 
02.10.2013  Evaluatie van nationale regelingen betreffende toegang tot beroepen.
Mededeling com(2013)676
 
02.10.2013  Outcome of the peer review on legal form, shareholding and tariff requirements under the Services Directive accompanying the document: Evaluating national regulations on ...
swd(2013)402
 
18.09.2013  Impact assessment accompanying the document: indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts.
swd(2013)336
 
18.09.2013  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)337
 
17.09.2013  Het beter uitrusten van ondernemingen en burgers in het kader van de interne markt: Een actieplan voor het versterken van Uw Europa in samenwerking met de lidstaten.
Verordening com(2013)636
 
04.09.2013  Schaduwbankieren - Het aanpakken van nieuwe bronnen van risico in de financiële sector.
Mededeling com(2013)614
 
04.09.2013  Impact assessment accompanying the document: Money Market Funds.
swd(2013)315
 
04.09.2013  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)316
 
24.07.2013  Toepassing van richtlijn 2007/64/EG over betaaldiensten in de interne markt en verordening (EG) 924/2009 aangaande grensoverschrijdende betalingen in de EG.
Verslag com(2013)549
 
24.07.2013  Implementation Plan accompanying the document: payment services in the internal market.
swd(2013)282
 
24.07.2013  Impact assessment accompanying the document: payment services in the internal market and amending Directives 2002/65/EC, 2013/36/UE and 2009/110/EC and repealing ...
swd(2013)288
 
24.07.2013  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende ...
swd(2013)289
 
26.06.2013  End-to-end electronisch aanbesteden ten behoeve van het moderniseren van het openbaar bestuur.
Mededeling com(2013)453
 
26.06.2013  Impact assessment accompanying the document: electronic invoicing in public procurement.
swd(2013)222
 
26.06.2013  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake e-facturering bij overheidsopdrachten.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)223
 
26.06.2013  Implementation Plan accompanying the document: electronic invoicing in public procurement.
swd(2013)225